I grenseland mellom jus og økonomi

Advokatfirmaet Magnus Legal ble startet i 2005 under navnet Visma Advokater. Ideen var at vi skulle komplettere Vismas øvrige tjenester på regnskap, lønn og rådgivning ved å drive advokatvirksomhet med fokus på kvalitet innen skatt, merverdiavgift og annen forretningsjus.

Fra starten i Bergen for mer enn 15 år siden har vi vokst raskt og har nå kontorer i Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim. Vi har kunder over hele landet, og selv om skatt og avgift fortsatt er spydspissen i vår virksomhet, er vi nå glade for at vi kan tilby advokathjelp som dekker de aller fleste behov våre kunder har.

I 2016 solgte Visma outsourcing-selskapene også kjent som Visma Services. Visma Advokater byttet navn til Magnus Legal. De andre selskapene som tilhørte BPO-divisjonen har byttet navn til Azets. Magnus Legal og Azets bevarte det tette samarbeidet, slik at våre felles kunder fortsatt får alle tjenestene de trenger på ett sted, om de ønsker det.

 

Kun fornøyde kunder

Kundene våre er norske bedrifter og utenlandske virksomheter som skal gjøre forretninger i Norge.

Våre kunder ser verdi i langvarige kundeforhold. Det gir trygghet å ha en fast rådgiver de kan kontakte når det er behov for ekstra kompetanse. Vi blir godt kjent med kundens bedrift, og får anledning til å finne gode løsninger. Av og til viser det seg at den beste løsningen ikke ligger i lovverket, men at det er andre praktiske endringer som kan gi bedre resultater.

Kun fornøyde kunder er et overordnet mål. Det handler om å være klar og tydelig. Vi skal levere det vi lover, og rådene vi gir skal være praktiske og anvendelige for kundene våre. Vi skal være proaktive og løsningsorienterte og leve opp til våre kunders forventninger.

Vi måler kundetilfredshet, og over 90% svarer at det er sannsynlig at de vil anbefale oss til noen de kjenner. Det setter vi stor pris på, og jobber hver dag for å bevise at vi er tilliten verdig.

Litt annerledes

Det som skiller oss fra våre konkurrenter er vårt fokus på praktiske løsninger. Våre advokater ser ikke på jus som et separat fag. Vi forstår hvordan lovverket har betydning for din daglige drift, og du får den hjelpen du trenger.

Kulturen vår internt bærer preg av samarbeid med ambisjon om å tilby den beste kundeleveransen. Vi kaller det leveransekultur. Vi arbeider ofte sammen i team for å finne de gode løsningene for kundene. Som kunde kan du få en fast kontaktperson hos oss, men allikevel få hjelp innen alle våre arbeidsområder.

Helt fra starten har vi fokusert på personlig service, nære kunderelasjoner og høy kvalitet innen våre spesialfelt. Ønsker du deg en dyktig advokat som gjør det lille ekstra for å utgjøre en forskjell for deg og din bedrift har du kommet til rett sted.

 

 

 

 

 

"Meget kompetente mennesker på hver sine fagområder. Oser av tillit og kvalitet!"

Kjetil Holmefjord, Daglig Leder, COMM BROKER BERGEN AS

 

 

Karriere

Magnus Legal har en visjon: Å være den beste arbeidsgiver. Vi tror nemlig at nøkkelen for å lykkes som advokatfirma er å ha dyktige medarbeidere som trives på jobb.

Priser og betingelser

Timesatsene avhenger av advokatens/advokatfullmektigens stilling og erfaring. I tillegg tas sakens art og vanskelighetsgrad, oppnådde resultater, de verdier saken gjelder og eventuell gjeldende tidsfrister til betraktning ved fastsettelse av salær.

Trenger du advokat? Kontakt oss i Magnus Legal.

Kontakt meg (web)

Ved å fylle ut dette skjemaet samtykker du til at Magnus Legal kan benytte seg av oppgitt kontaktinformasjon til å kontakte deg for å besvare ditt spørsmål. Det vises for øvrig til vår erklæring om personvern og cookies.