Hei, jeg heter Magnus. Hva kan jeg hjelpe med?

Stadig nye krav og høyere forventinger

Bærekraftig utvikling består av tre dimensjoner: miljø og klima, økonomi og sosiale forhold. Bærekraftige bedrifter praktiserer samfunnsansvar, og vil gjennom det kunne styrke sitt omdømme, øke sitt handlingsrom og ikke minst få et konkurransefortrinn ved å etterkomme nye krav og forventinger fra kunder, myndigheter og fra finansnæringen.

 

Næringslivets samfunnsansvar handler om hvordan verdier skapes og hvordan bedrifter driver sin kjernevirksomhet. Selskaper som ikke tar aktive grep, kan bli eksponert. Det er allerede eksempler på hvordan manglende evne til å håndtere miljø, klima, HMS, likestilling og arbeidsrettigheter på en bærekraftig måte har ført til både skade på merkevare og tap av markedsverdi.

 

Magnus Legal skal hjelpe bedrifter å lykkes, og de siste årene har bærekraft blitt en viktig faktor for å lykkes. Vi har derfor satt sammen er team av advokater som brenner ekstra for å hjelpe våre kunder med sine bærekraftsmålsetninger.

Hva vil du ha hjelp med?

  • Compliance - vurdering av om selskapet etterlever gjeldende lover, forskrifter, eventuelle andre bestemmelser og interne retningslinjer
  • Åpenhetsloven – vurdering av om selskapet er direkte underlagt, gjennomføring av due diligence og rapportskriving.
  • Bærekraftstrategi
  • ESG due dilligence
  • Miljøsertifiseringsassistanse
  • Vurdering av aktuelle miljøtilskudd og støtteordninger
  • Etablering og organisering av HMS-rutiner
  • Utfordringer knyttet til likebehandling og diskriminering på arbeidsplassen
  • ESG-rådgivning i forbindelse med offentlige anskaffelser (i samarbeid med Inventura)
  • Hjelp ved ESG vurderinger i internasjonal virksomhet via vårt medlemskap i MSI Global Alliance

Miljøsertifiseringer i Norge

Målet med denne guiden er å gi en kort innføring i de miljømessige og økonomiske fordelene av å drive virksomheten på en grønn og bærekraftig måte. I 2015 presenterte FN sine 17 Bærekraftsmål, der nummer 13 er å stoppe klimaendringene. Målet er formulert slik:

«Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem».

I denne guiden fokuserer vi på bærekraftsmål nr. 13, som er relevant for alle selskaper, uavhengig av størrelse. Det er vår anbefaling at målsetningen bør inngå som en sentral del av alle selskapers handlingsplan for fremtiden.

Last ned

Ebook Cover Miljøsertifiseringer

Eget fotavtrykk

Vi oppsummerer vårt bærekraftsarbeid i tre punkter; vi reduserer vårt eget fotavtrykk, vi engasjerer oss i ett hjerteprosjekt, og vi er rådgiver for våre kunder i bærekraftsspørsmål.  

Les mer på vår side for samfunnsansvar

Bærekraft Magnus Legal (120)SQ

Har du Åpenhetsloven på plass?

Les saken

Hvordan påvirker EUs Klimalov din virksomhet?

Les saken