Hei, jeg heter Magnus. Hva kan jeg hjelpe med?

Skal du starte, drive, selge eller avvikle et selskap?

Et selskap og dets eiere går gjennom forskjellige faser som byr på ulike utfordringer. Lovgivningen inneholder verktøy som kan benyttes i disse forskjellige fasene. Selskapsretten kan derfor være et nyttig redskap når man skal etablere langvarig samarbeid med andre aktører, kjøpe og selge eiendom eller andre kostbare gjenstander, innhente ny kapital, omorganisere virksomheten eller løse opp i uenigheter mellom aksjonærer.

 

Vi har advokater med praktisk innsikt og erfaring, som forstår din bedrift og situasjonen du er i. Vi kan gi deg konkrete og praktiske råd på den delen av prosessen du trenger hjelp til. Eller vi kan hjelpe deg med alt. Du bestemmer.

 

Magnus Legal har bistått en mengde selskaper i forskjellige faser. På den måten har vi opparbeidet oss en verdifull erfaringsbank som du kan dra nytte av. Rådfør deg gjerne med oss allerede i planleggingsstadiet, så kan vi peke ut mulige problemområder så tidlig som mulig.

 

La vår kompetanse bli ditt konkurransefortrinn!

Hva vil du ha hjelp med?

 • Etablering og drift av aksjeselskaper, herunder omdanninger fra enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper til aksjeselskaper
 • Opprettelse av aksjonæravtaler for å kartlegge aksjonærenes forventninger til hverandre og den videre driften av selskapet. 
 • Optimalisering av selskapsstrukturer i forhold til pågående og fremtidig virksomhet, planlagte transaksjoner og oppkjøp
 • Kjøp og salg av virksomheter og selskaper, herunder bistand til due diligence
 • Rådgivning til aksjonærer ved uenigheter mellom ulike aksjonærgrupperinger
 • Bistand med egenkapitaltransaksjoner som kapitalforhøyelser og nedsettelser, samt utbytte/skattefri tilbakebetaling av innbetalt kapital
 • Ved tap av egenkapital rådgir vi styret med forslag til tiltak for å oppnå forsvarlig egenkapital slik at virksomheten kan fortsette. Dersom dette ikke lykkes, bistår vi styret med overholdelse av sine plikter for å unngå et etterfølgende styreansvar.

Meget kompetente mennesker på hver sine fagområder. Oser av tillit og kvalitet!

Kjetil Holmefjord

/

Daglig Leder, COMM BROKER BERGEN AS

Eierskifte eller generasjonsskifte?

Et generasjonsskifte reiser ikke bare rettslige problemstillinger, det er også både praktiske og følelsesmessige aspekter man må ta hensyn til.

I første omgang må eierne stille seg spørsmålet om barna skal ta over og drive virksomheten videre, eller om det er mer riktig å selge bedriften og realisere verdiene. 

I Magnus Legal har vi et team av advokater som har lang erfaring med denne type prosesser. Som alltid er vårt mål å gi deg praktiske råd og gode løsninger. Vi kan bistå på alle steg i slike prosesser og tar gjerne en uforpliktende prat om hva du trenger hjelp med før vi begynner.

Selskapsrett Generasjonsskifte Hv

Immaterielle verdier

Bedrifters immaterielle rettigheter kan representere betydelige økonomiske verdier – ofte kan det være tale om større verdier enn de fysiske verdiene (som bygninger og maskiner). Det er derfor viktig at bedrifter har et bevisst forhold til hvordan de immaterielle rettighetene sikres og forvaltes.

Det finnes flere forskjellige typer immaterielle rettigheter:

 • Patentrett = vern av oppfinnelser
 • Varemerkerett = vern av kjennetegn for varer eller tjenester
 • Designrett = vern av produkters utseende eller form
 • Opphavsrett = vern av litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk
 • Bedriftshemmeligheter = vern av bedriftsspesifikk informasjon som har betydning for konkurranseevnen

De ulike immaterielle rettighetene er for mange et ukjent farvann, der de ulike rettighetene brukes om hverandre. En vanlig misforståelse er for eksempel at patent knytter seg til vern av alle typer immaterielle rettigheter. Det er imidlertid bare oppfinnelser som vernes av patent, mens for eksempel varemerker kan vernes gjennom en varemerkeregistrering.

Last ned gratis guide

Selskapsrett Immaterielle Verdier2

Skal bedriften din omorganisere via skattefri fisjon eller fusjon?

Les saken

Hvordan lykkes med din SMB bedrift

Les saken