Hei, jeg heter Magnus. Hva kan jeg hjelpe med?

Praktisk tilnærming

Denne type konsolidering kan gi høy verdiskapning og rask bedring av strategisk posisjon. Samtidig synes mange eiere at slike prosesser kan være utfordrende, med strategiske beslutninger, finansieringsrunder, tidkrevende gjennomføring og etterfølgende integrering. 

 

Advokatene i Magnus Legal har fokus på en praktisk tilnærming til kompliserte juridiske forhold. Erfaring har gitt oss innsikt i de strategiske utfordringene virksomheter som skal konsolideres møter. Selv om disse prosessene er kompliserte og omfattende, er vårt mål at dette skal skje så enkelt og kostnadseffektivt som mulig. 

 

Vi har særlig spesialisert oss på de mellomstore bedriftene i Norge, og bistår klienter fra unnfangelsen av en konsolideringsprosess, gjennom den praktiske rettslige gjennomføringen og til den etterfølgende integreringen. Vi kombinerer kompetanse innen økonomi, skatt, avgift, arbeidsrett og selskapsrett. Da blir prosessen helhetlig og risikoen reduseres. 

Hva vil du ha hjelp med?

  • Planlegging av prosessen med vurderinger av alternative muligheter
  • Sparringspartner ved strategiske beslutninger 
  • Verdivurdering
  • Bistand med finansiering
  • Omstrukturering
  • Due diligence
  • Forhandlinger
  • Gjennomføringsanalyser ved fusjon
  • Utarbeide avtaler og dokumenter for praktisk gjennomføring

"Meget gode på forhandlinger og sterke på skatt"

Nils Bergei

/

CFO, INSTALLIT AS

Eierskifte eller generasjonsskifte - det vanskelige valget

Et generasjonsskifte er ofte en stor begivenhet for både eierne, de ansatte, virksomheten og familien. Det er derfor vår erfaring at man bør legge opp til en god prosess hvor alle parter føler at de blir hørt og sett. Målet bør være å få overført verdiene til neste generasjon på en god og hensiktsmessig måte, for alle partene i prosessen, uten at prosessen ender med å ødelegge både formuen og familiebåndene.

Dersom man i stedet ønsker å selge virksomheten eksternt bør virksomheten klargjøres for et salg. Det er da viktig at virksomheten tåler å bli gjennomgått av andre. Virksomheten må kunne tåle både en finansiell, juridisk og skattemessig gjennomgang. Salg av en virksomhet er ofte en prosess som tar lengre tid enn man forventer.

M&A Fusjon Og Oppkjøp Generasjonsskifte Hv

Due diligence ved salg av virksomhet

Er din virksomhet er i ferd med å bli kjøpt opp? Da står virksomheten, ansatte og eiere foran en intensiv og arbeidskrevende periode. Et oppkjøp vil som oftest innebære omfattende forberedelser, forhandlinger og etterarbeid. De fleste oppkjøp vil etter den første innledende kontakten etterfølges av en due diligence.

Due diligence er en omfattende selskapsgjennomgang. I en slik selskapsgjennomgang skal selger tilby en rekke dokumenter som de potensielle kjøperne skal gjennomgå. Dette forutsetter at virksomheten som selges har god oversikt over alle relevante dokumenter tilknyttet sin virksomhet.

En positiv selskapsgjennomgang settes ofte som en forutsetning for at partene i det hele tatt skal begynne forhandlingene.

M&A Fusjon Og Oppkjøp Salg Av Virksomhet Hv

Hvordan lykkes med din SMB bedrift

Les saken

På tide å tenke på generasjonsskifte for din bedrift?

Les saken