Hei, jeg heter Magnus. Hva kan jeg hjelpe med?

Gode skriftlige kontrakter reduserer fremtidig risiko

Gjennomtenkte skriftlige kontrakter klargjør partenes rettigheter og forpliktelser, og bidrar til å unngå at tvil og usikkerhet utvikler seg til konflikter og tvistesaker.

 

Vil du ha med en profesjonell part på laget ved forhandlinger og utforming av kontrakter? Vi er opptatt av å beskytte dine interesser og sikre din økonomi. Vårt kontraktsrettsteam har bred generell kompetanse, samt er spesialisert innenfor ulike bransjer.

Hva vil du ha hjelp med?

  • Rådgivning i innledende fase av avtaleinngåelse, herunder offentlig anbudsprosess
  • Kontraktsutforming; skreddersøm eller tilpasning av standardavtaler
  • Kontraktsforhandlinger
  • Kontraktsrevisjon og etterfølgende endringer
  • Rådgivning knyttet til oppfølging av kontrakter, herunder kontraktsledelse
  • Avvikling av kontrakter, herunder mislighold, heving og førtidig uttreden av avtaleforhold

Hva med signeringsforbehold når en bindende avtale er inngått?

Les saken

Når trenger du aksjonæravtale?

Les saken