Hei, jeg heter Magnus. Hva kan jeg hjelpe med?

Kompliserte problemstillinger

Et selskap som har økonomiske problemer står overfor en rekke kompliserte problemstillinger. Vi kan hjelpe deg med alle spørsmål relatert til insolvens, restrukturering og konkurs. Vi har betydelig erfaring med å håndtere de utfordringer selskapet, ledelsen, styret, eiere og kreditorer møter.

 

Bedrifter med økonomiske problemer kan restrukturere for å unngå en konkurs. En restrukturering av virksomheten vil ofte innebære en rekke forskjellige tiltak med mål om å finne gode, langsiktige og realistiske løsninger.

 

Advokatene i Magnus Legal har siden oppstarten hatt et nært samarbeid med Norges ledende regnskapsmiljø. Våre råd er basert på erfaring og praktisk innsikt. La oss se på det sammen med deg.

Hva vil du ha hjelp med?

  • Selskapsgjennomgang og situasjons- og handlingsanalyse relatert til virksomheten
  • Vurdering av lånetransaksjoner, sikkerhetstillelser og panterettslige spørsmål
  • Bistand i forbindelse med gjeldsforhandlinger.
  • Sikring av kreditorinteresser, herunder tvangsfullbyrdelse, sikring og forføyning
  • Ansvarssaker, herunder styreansvar, revisoransvar og daglig leders ansvar.
  • Granskningsledelse
  • Oppbud eller konkursbegjæring
  • Håndtering av krav og mellomværende med konkursbo, herunder også omstøtelsessaker