Når lovverket påvirker bedriftens økonomi

 

Koronasituasjonen

Advokatene i Magnus Legal oppsummerer regjeringens tiltak, og forsøker å svare på aktuelle spørsmål.

Vi følger utviklingen nøye, og holder blogger og nyhetsbrev løpende oppdatert.

Trenger du juridisk bistand nå er våre advokater for tiden tilgjengelig hele døgnet, alle dager.

Les mer om forskjellige aktuelle tema i disse bloggene:

Oppsummering: Korona - hva gjør vi nå?

Sykmelding, sykepenger og koronavirus

Endringer i permitteringsreglene etter koronautbruddet

Endring i skattereglene pga koronautbruddet

MVA-kutt for utsatte næringer pga koronasituasjonen

Når får Korona-forslagene virkning?

Koronautbruddet og force majeure

Bedriftens tilgang på likviditet under koronakrisen

Korona-ansvar for styremedlemmer? Det er nå det gjelder!

Har du forsikret bedriften din tilstrekkelig?

Forsinkelser på byggeprosjekter på grunn av koronasituasjonen

Force majeure i byggenæringen

 

 

La en advokat se på saken, så kan du bruke tiden på det du er best til

Som næringsdrivende må du forholde deg til et omfattende lovverk. Hvordan du innretter deg har betydning for økonomien og dermed fremtiden for din virksomhet.

Vi vil at du skal bruke tiden din på det du er best på: Å skape verdier og vekst for bedriften. Så kan vi hjelpe deg når lovverket skaper utfordringer. Da setter vi oss inn i problemstillingene fra ditt ståsted og gir praktiske råd, tilpasset din drift.

Allerede da Magnus Legal ble startet for over 10 år siden, i samarbeid med Visma, var forretningsideen at vi skulle komplettere Vismas tjenester innen regnskap, lønn og rådgivning.

De siste 10 årene har vi opparbeidet en omfattende praktisk erfaring og en unik evne til å se lovverket i forbindelse med selskapets økonomi. Ta gjerne kontakt i dag om du ønsker at en advokat skal se på din sak.

 

 

 

 

 

"Super service, raske tilbakemeldinger, profesjonalitet
og meget god hjelp"

Inga Granlund, Daglig Leder, Kvernmo AS

 

 

Aktuelt

Sykdom som en forutsetning for sykepenger fra NAV

04.03.2020Ewa-Ruby Mellemsæter
Hva menes med sykdom og hva skal til for å få sykepenger? Høyesterett uttalte seg om dette i en dom fra 2018 ( HR-20018-2344-A).

Ny skattemelding

27.02.2020Hege Kathrine Mosserud
De fleste lønnsmottakere og pensjonister får en helt ny skattemelding i 2020. Mellom 2 og 3 millioner skattytere får den nye skattemeldingen i år.

Regjeringen foreslår 100 milliarder i garantier og lån for å hjelpe korona-rammede bedrifter - oppdatert 27.03.2020

27.03.2020

Oppdatert 27.03.2020: Regjeringen vil foreslå to nye lånetiltak med en samlet ramme på minst 100 milliarder kroner. Tiltakene vil gjøre det lettere for kriserammede norske bedrifter å skaffe seg likviditeten de trenger for å komme seg gjennom den krevende situasjonen de nå står i.

MVA-kutt for utsatte næringer pga koronasituasjonen - oppdatert 27.03.2020

27.03.2020

Oppdatert 27.03.2020: Partene på Stortinget er blitt enige i korona-forhandlingene. Det er lagt frem en krisepakke for økonomien.