Visma Advokater har byttet navn til Magnus Legal etter at Visma solgte BPO-divisjonen i 2016.

In 2017 Visma Advokater changed name to Magnus Legal, as a result of the sale of the BPO Division from Visma in 2016.

Når lovverket påvirker bedriftens økonomi

La en advokat se på saken, så kan du bruke tiden på det du er best på

Som næringsdrivende må du forholde deg til et omfattende lovverk. Hvordan du innretter deg har betydning for økonomien og dermed fremtiden for din virksomhet.

Vi vil at du skal bruke tiden din på det du er best på: Å skape verdier og vekst for bedriften. Så kan vi hjelpe deg når lovverket skaper utfordringer. Da setter vi oss inn i problemstillingene fra ditt ståsted og gir praktiske råd, tilpasset din drift.

Allerede da Magnus Legal ble startet for over 10 år siden, i samarbeid med Visma, var forretningsideen at vi skulle komplettere Vismas tjenester innen regnskap, lønn og rådgivning.

De siste 10 årene har vi opparbeidet en omfattende praktisk erfaring og en unik evne til å se lovverket i forbindelse med selskapets økonomi. Ta gjerne kontakt i dag om du ønsker at en advokat skal se på din sak.

Aktuelt

Offentlige og private virksomheter – konkurranse på like vilkår?

01.02.2018Anne-Marie Varen
Ny rapport om hvilke tiltak som kan gi like konkurransevilkår mellom offentlige og private aktører er nå klar.

Innføring av minstelønn i hotell- og serveringsbransjen

05.01.2018Bibbi Moen Drange
Det har tidligere ikke vært nasjonale satser for minstelønn for arbeidstakere i overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter. Det er kun de virksomheter som har vært bundet av tariffavtale som har hatt minimumssatser de har måttet overholde.

Rekkefølgebestemmelser

15.02.2018 09.00.00 Før du begynner å bygge ut et område bør du sjekke om kommunen har fastsatt rekkefølgekrav i reguleringsplanen for området.