Når lovverket påvirker bedriftens økonomi

La en advokat se på saken, så kan du bruke tiden på det du er best på

Som næringsdrivende må du forholde deg til et omfattende lovverk. Hvordan du innretter deg har betydning for økonomien og dermed fremtiden for din virksomhet.

Vi vil at du skal bruke tiden din på det du er best på: Å skape verdier og vekst for bedriften. Så kan vi hjelpe deg når lovverket skaper utfordringer. Da setter vi oss inn i problemstillingene fra ditt ståsted og gir praktiske råd, tilpasset din drift.

Allerede da Magnus Legal ble startet for over 10 år siden, i samarbeid med Visma, var forretningsideen at vi skulle komplettere Vismas tjenester innen regnskap, lønn og rådgivning.

De siste 10 årene har vi opparbeidet en omfattende praktisk erfaring og en unik evne til å se lovverket i forbindelse med selskapets økonomi. Ta gjerne kontakt i dag om du ønsker at en advokat skal se på din sak.

Aktuelt

Staten mot staten i Oslo tingrett

05.06.2019Synnøve Sørdal
Finansdepartementet vant forrige uke frem i Oslo tingrett i saken mot Skatteklagenemnda angående gyldigheten av en rekke av nemndas vedtak. I dommen slås det i korte trekk fast at utgifter til salg av fast eiendom, f.eks. til megler, advokat og andre rådgivere, ikke gir grunnlag for mva-fradrag.

Import av arbeidskraft

14.05.2019Martin Wikborg
Det er et skrikende behov for arbeidskraft i Norge. Vi kan derfor anta at mange arbeids- og oppdragsgivere vil importere arbeidskraft fra utlandet i stor skala fremover. Martin Wikborg er partner i Advokatfirmaet Magnus Legal. Lørdag skrev han i Finansavisen om hva man må huske på ved bruk av utenlandsk arbeidskraft.

Feil med ditt skatteoppgjør? Slik retter du opp

20.06.2019 Den 1. januar 2017 trådte den nye skatteforvaltningsloven i kraft og med den fikk du mer kontroll over egen skattemelding. Der hvor du tidligere var nødt til å klage til skattemyndighetene, kan du nå i de fleste tilfeller endre på skattemeldingen selv.  I denne artikkelen vil vi gi deg en gjennomgang av når du kan foreta egenretting og når du er nødt til å sende inn klage som før.