Når lovverket påvirker bedriftens økonomi

La en advokat se på saken, så kan du bruke tiden på det du er best på

Som næringsdrivende må du forholde deg til et omfattende lovverk. Hvordan du innretter deg har betydning for økonomien og dermed fremtiden for din virksomhet.

Vi vil at du skal bruke tiden din på det du er best på: Å skape verdier og vekst for bedriften. Så kan vi hjelpe deg når lovverket skaper utfordringer. Da setter vi oss inn i problemstillingene fra ditt ståsted og gir praktiske råd, tilpasset din drift.

Allerede da Magnus Legal ble startet for over 10 år siden, i samarbeid med Visma, var forretningsideen at vi skulle komplettere Vismas tjenester innen regnskap, lønn og rådgivning.

De siste 10 årene har vi opparbeidet en omfattende praktisk erfaring og en unik evne til å se lovverket i forbindelse med selskapets økonomi. Ta gjerne kontakt i dag om du ønsker at en advokat skal se på din sak.

Aktuelt

Ledig stilling som advokat / advokatfullmektig i Bergen

12.02.2019
Vi søker i utgangspunktet deg som har noen års erfaring fra forretningsjus, gjerne innen selskapsrett, skatterett, arbeidsrett eller fast eiendom. Til denne stillingen er det også veldig viktig at du har et "digitalt hode". Det betyr at du må ha evne til å sette deg inn i nye digitale arbeidsverktøy, og et ønske om å være med og sikre at Magnus Legal ligger langt fremme når det gjelder bruk av slike verktøy.

Gir Skattedirektoratet julegaver?

26.12.2018Martin Wikborg
Martin Wikborg er advokat og partner i Magnus Legal. I Finansavisen lørdag 22. desember skriver han om RF-1199 rapporteringen som han mener er i strid med EØS-avtalen.

Bokettersyn – hva nå?

15.02.2019 Har du mottatt varsel om bokettersyn eller annen kontroll fra skatteetaten? Har får du alt trenger å vite om dine rettigheter og plikter.

Tenk merverdiavgift i tidlig fase i eiendomsprosjekter

29.01.2019 Merverdiavgiftsregelverket gir muligheter, men representerer også betydelige fallgruver i eiendomsprosjekter. At det lønner seg å planlegge og ta høyde for både skatte- og avgiftsmessige virkninger av utbyggingsprosjekter er opplagt. Planleggingen bør starte så tidlig som mulig.