Visma Advokater har byttet navn til Magnus Legal etter at Visma solgte BPO-divisjonen i 2016.

In 2017 Visma Advokater changed name to Magnus Legal, as a result of the sale of the BPO Division from Visma in 2016.

Når lovverket påvirker bedriftens økonomi

La en advokat se på saken, så kan du bruke tiden på det du er best på

Som næringsdrivende må du forholde deg til et omfattende lovverk. Hvordan du innretter deg har betydning for økonomien og dermed fremtiden for din virksomhet.

Vi vil at du skal bruke tiden din på det du er best på: Å skape verdier og vekst for bedriften. Så kan vi hjelpe deg når lovverket skaper utfordringer. Da setter vi oss inn i problemstillingene fra ditt ståsted og gir praktiske råd, tilpasset din drift.

Allerede da Magnus Legal ble startet for over 10 år siden, i samarbeid med Visma, var forretningsideen at vi skulle komplettere Vismas tjenester innen regnskap, lønn og rådgivning.

De siste 10 årene har vi opparbeidet en omfattende praktisk erfaring og en unik evne til å se lovverket i forbindelse med selskapets økonomi. Ta gjerne kontakt i dag om du ønsker at en advokat skal se på din sak.

Aktuelt

Formuesskattens virkning på verdiskapning

08.08.2017Christian Fredrik Magnus
I en replikk i DN i dag (08.08.2017) etterlyser partner og daglig leder i Advokatfirmaet Magnus Legal, Christian Fredrik Magnus, en mer saklig debatt om formuesskatten. 

Lovendring - nye krav om varslingsrutiner

07.08.2017Bibbi Moen Drange
Lovendring som trådte i kraft 1. juli 2017 er relevant for de fleste norske virksomheter.

Dette kan du gjøre når forbruker reklamerer på feil eller mangler i byggeprosjektet

21.08.2017 08:00:00 I et byggeprosjekt kan det oppstå feil og mangler. Noen mangler kan være enkle å rette opp i, mens andre mangler kan være tidkrevende og kostbare. Om du som entreprenør er ansvarlig for mangelen avhenger blant annet av reklamasjonsreglene. Reklamerer forbruker for sent kan du avvise kravet i sin helhet.

Samarbeid i egenregi?

17.08.2017 08:00:00 Når offentlige enheter velger å produsere varer selv, eller kjøpe av andre offentlige myndigheter kalles det egenregi. I slike tilfeller trenger du ikke tenke på anskaffelsesreglene.