Når lovverket påvirker bedriftens økonomi

La en advokat se på saken, så kan du bruke tiden på det du er best til

Som næringsdrivende må du forholde deg til et omfattende lovverk. Hvordan du innretter deg har betydning for økonomien og dermed fremtiden for din virksomhet.

Vi vil at du skal bruke tiden din på det du er best på: Å skape verdier og vekst for bedriften. Så kan vi hjelpe deg når lovverket skaper utfordringer. Da setter vi oss inn i problemstillingene fra ditt ståsted og gir praktiske råd, tilpasset din drift.

Allerede da Magnus Legal ble startet i 2005, i samarbeid med Visma, var forretningsideen at vi skulle komplettere Vismas tjenester innen regnskap, lønn og rådgivning.

De siste 15 årene har vi opparbeidet en omfattende praktisk erfaring og en unik evne til å se lovverket i forbindelse med selskapets økonomi. Ta gjerne kontakt i dag om du ønsker at en advokat skal se på din sak.

 

 

 

 

 

"Super service, raske tilbakemeldinger, profesjonalitet
og meget god hjelp"

Inga Granlund, Daglig Leder, Kvernmo AS

 

 

Aktuelt

Ny åpenhetslov

20.06.2021Magnus Legal
Sosial bærekraft: Ny åpenhetslov vil pålegge virksomheter å arbeide aktivt med å avdekke og håndtere negativ påvirkning på menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Ny advokatfullmektig til Magnus Legals Bergenskontor

06.06.2021Synnøve Sørdal
Thea Slethaug startet 2. juni i Advokatfirmaet Magnus Legal AS.

Miljøkrav i offentlige anskaffelser

22.06.2021

Offentlige oppdragsgivere skal legge vekt på klimaløsninger og minimering av miljøbelastning der dette er relevant for den aktuelle anskaffelsen.

Har du en vrien byggherre?

15.06.2021

Som entreprenør er det nesten uunngåelig at du til tider støter på en vanskelig byggherre. Spørsmålet er hvordan du håndterer dette uten å lide store økonomiske tap.