Når lovverket påvirker bedriftens økonomi

La en advokat se på saken, så kan du bruke tiden på det du er best på

Som næringsdrivende må du forholde deg til et omfattende lovverk. Hvordan du innretter deg har betydning for økonomien og dermed fremtiden for din virksomhet.

Vi vil at du skal bruke tiden din på det du er best på: Å skape verdier og vekst for bedriften. Så kan vi hjelpe deg når lovverket skaper utfordringer. Da setter vi oss inn i problemstillingene fra ditt ståsted og gir praktiske råd, tilpasset din drift.

Allerede da Magnus Legal ble startet for over 10 år siden, i samarbeid med Visma, var forretningsideen at vi skulle komplettere Vismas tjenester innen regnskap, lønn og rådgivning.

De siste 10 årene har vi opparbeidet en omfattende praktisk erfaring og en unik evne til å se lovverket i forbindelse med selskapets økonomi. Ta gjerne kontakt i dag om du ønsker at en advokat skal se på din sak.

Aktuelt

Skatteplanlegging før Hard Brexit - har ditt selskap aksjer i britiske selskap?

04.04.2019Martin Wikborg
Dersom Storbritannia går ut av EU uten en overgangsavtale kan dette få skattemessige virkninger for norske aksjeselskap som har investert i britiske selskap.

Nye poster på skattemeldingen for 2018

27.03.2019Aleksander Milde
Skattemeldingen for inntektsåret 2018 inneholder en rekke endringer som kan ha betydning for deg som privatperson. Særlig viktige endringer er det for pendlere og de som har hatt korttidsutleie av bolig.

Ordinær og skjerpet tilleggsskatt – staten ilegger straff

18.04.2019 Tilleggsskatt kan ramme alle skattepliktige. Ordinær tilleggsskatt er normalt 20 prosent av den skatten som er forsøkt unndratt. Skjerpet tilleggsskatt utgjør enten 20 prosent eller 40 prosent i tillegg til den ordinære tilleggsskatten. 

Skattemelding næringsdrivende - Unngå tvangsmulkt lever skattemeldingen i tide

10.04.2019 4. april 2019 ble skattemeldingen for 2018 tilgjengelig for alle næringsdrivende, og fristen for å levere denne er 31. mai 2019.