Visma Advokater har byttet navn til Magnus Legal etter at Visma solgte BPO-divisjonen i 2016.

In 2017 Visma Advokater changed name to Magnus Legal, as a result of the sale of the BPO Division from Visma in 2016.

Når lovverket påvirker bedriftens økonomi

La en advokat se på saken, så kan du bruke tiden på det du er best på

Som næringsdrivende må du forholde deg til et omfattende lovverk. Hvordan du innretter deg har betydning for økonomien og dermed fremtiden for din virksomhet.

Vi vil at du skal bruke tiden din på det du er best på: Å skape verdier og vekst for bedriften. Så kan vi hjelpe deg når lovverket skaper utfordringer. Da setter vi oss inn i problemstillingene fra ditt ståsted og gir praktiske råd, tilpasset din drift.

Allerede da Magnus Legal ble startet for over 10 år siden, i samarbeid med Visma, var forretningsideen at vi skulle komplettere Vismas tjenester innen regnskap, lønn og rådgivning.

De siste 10 årene har vi opparbeidet en omfattende praktisk erfaring og en unik evne til å se lovverket i forbindelse med selskapets økonomi. Ta gjerne kontakt i dag om du ønsker at en advokat skal se på din sak.

Regler for offentlige innkjøp under nasjonal terskelverdi

20.07.2017 08:00:00 I 2017 fikk vi nytt anskaffelsesregelverk. Den nasjonale terskelverdien ble i den forbindelse hevet fra 500 000 kroner til 1,1 millioner kroner eksl. mva. Dette betyr enklere innkjøpsprosesser, økt fleksibilitet og handlingsrom for offentlige innkjøpere.

Har du en vrien byggherre?

17.07.2017 08:00:00 Som entreprenør er det nesten uunngåelig at man til tider støter på en vanskelig byggherre. Spørsmålet er hvordan man håndterer dette uten å lide store økonomiske tap.