Når lovverket påvirker bedriftens økonomi

Koronasituasjonen

Advokatene i Magnus Legal har oppsummert regjeringens tiltak, og svarer på aktuelle spørsmål.

Les mer om forskjellige aktuelle tema på bloggen:

Magnus Legal bloggen | Koronavirus

 

La en advokat se på saken, så kan du bruke tiden på det du er best til

Som næringsdrivende må du forholde deg til et omfattende lovverk. Hvordan du innretter deg har betydning for økonomien og dermed fremtiden for din virksomhet.

Vi vil at du skal bruke tiden din på det du er best på: Å skape verdier og vekst for bedriften. Så kan vi hjelpe deg når lovverket skaper utfordringer. Da setter vi oss inn i problemstillingene fra ditt ståsted og gir praktiske råd, tilpasset din drift.

Allerede da Magnus Legal ble startet i 2005, i samarbeid med Visma, var forretningsideen at vi skulle komplettere Vismas tjenester innen regnskap, lønn og rådgivning.

De siste 15 årene har vi opparbeidet en omfattende praktisk erfaring og en unik evne til å se lovverket i forbindelse med selskapets økonomi. Ta gjerne kontakt i dag om du ønsker at en advokat skal se på din sak.

 

 

 

 

 

"Super service, raske tilbakemeldinger, profesjonalitet
og meget god hjelp"

Inga Granlund, Daglig Leder, Kvernmo AS

 

 

Aktuelt

Forslag til ny lov om opplysninger om bærekraft

22.01.2021Terese Eriksen Eldholm
Loven vil pålegge selskaper nye og omfattende opplysnings- og rapporteringskrav om bærekraft.

Ny revisorlov

21.01.2021Torbjørn Wiken
Det er innført en ny revisorlov som på flere områder endrer måten revisorer må jobbe på fremover.

Snart kommer det endringer i varemerkeloven

23.02.2021

I slutten av 2015 vedtok EU et nytt varemerkedirektiv (EU 2015/2436), som vi i Norge plikter å gjennomføre innen 2023. Endringene er vedtatt i Norge, men enda ikke trådt i kraft. Dette vil trolig skje i løpet av sommeren 2021.

Innsyn i ansattes e-post

16.02.2021

Når har du som arbeidsgiver mulighet til å gjøre innsyn i ansattes e-post?  Og hvilke regler må du i så fall passe på?