Når lovverket påvirker bedriftens økonomi

La en advokat se på saken, så kan du bruke tiden på det du er best på

Som næringsdrivende må du forholde deg til et omfattende lovverk. Hvordan du innretter deg har betydning for økonomien og dermed fremtiden for din virksomhet.

Vi vil at du skal bruke tiden din på det du er best på: Å skape verdier og vekst for bedriften. Så kan vi hjelpe deg når lovverket skaper utfordringer. Da setter vi oss inn i problemstillingene fra ditt ståsted og gir praktiske råd, tilpasset din drift.

Allerede da Magnus Legal ble startet for over 10 år siden, i samarbeid med Visma, var forretningsideen at vi skulle komplettere Vismas tjenester innen regnskap, lønn og rådgivning.

De siste 10 årene har vi opparbeidet en omfattende praktisk erfaring og en unik evne til å se lovverket i forbindelse med selskapets økonomi. Ta gjerne kontakt i dag om du ønsker at en advokat skal se på din sak.

Aktuelt

Registrering av omorganiseringer før nyttår?

19.09.2018Laila Kristjansson
Merk at fristen for å melde beslutning om fisjon, fusjon mv. inn til Foretaksregisteret også i år er 20. oktober om man vil være sikret å få registreringen på plass i 2018.

Nye regler for naturalytelser, reiseregninger, arbeidstid og sykepengeberegning

17.09.2018Erik Engeland
Det har skjedd flere regelendringer i 2018 som har betydning for deg som har ansvar for lønn og personal. Advokatfirmaet Magnus Legal og Azets inviterer til gratis frokostseminar i Oslo 19. september.

Er det krav om minstelønn i byggebransjen?

18.09.2018 08.00.00 Det foreligger en betydelig andel av innleie av utenlandsk arbeidskraft i byggebransjen. Grunnen er ofte at utenlandsk arbeidskraft er rimeligere enn norsk arbeidskraft. I slike tilfeller vil spørsmålet om minstelønn melde seg. Er innleier bundet av regler om minstelønn for innleid personale innenfor denne type bransje?

GDPR som konkurransefortrinn – ikke bare et «nødvendig onde»

13.09.2018 08.00.00 Virksomheter som tar forordningen på alvor i dag, vil få et konkurransefortrinn i morgen!