Visma Advokater har byttet navn til Magnus Legal etter at Visma solgte BPO-divisjonen i 2016.

In 2017 Visma Advokater changed name to Magnus Legal, as a result of the sale of the BPO Division from Visma in 2016.

Når lovverket påvirker bedriftens økonomi

La en advokat se på saken, så kan du bruke tiden på det du er best på

Som næringsdrivende må du forholde deg til et omfattende lovverk. Hvordan du innretter deg har betydning for økonomien og dermed fremtiden for din virksomhet.

Vi vil at du skal bruke tiden din på det du er best på: Å skape verdier og vekst for bedriften. Så kan vi hjelpe deg når lovverket skaper utfordringer. Da setter vi oss inn i problemstillingene fra ditt ståsted og gir praktiske råd, tilpasset din drift.

Allerede da Magnus Legal ble startet for over 10 år siden, i samarbeid med Visma, var forretningsideen at vi skulle komplettere Vismas tjenester innen regnskap, lønn og rådgivning.

De siste 10 årene har vi opparbeidet en omfattende praktisk erfaring og en unik evne til å se lovverket i forbindelse med selskapets økonomi. Ta gjerne kontakt i dag om du ønsker at en advokat skal se på din sak.

Aktuelt

Mulig GDPR-forsinkelse i Norge

28.02.2018Bibbi Moen Drange
Den nye personvernforordningen (GDPR) skal etter planen tre i kraft i hele EU/EØS 25. mai 2018. Forordningen vil medføre nye og til dels strengere lovkrav for alle virksomheter som behandler personopplysninger.

Om den forestående skatteavtalereformen

26.02.2018Martin Wikborg
I Finansavisen lørdag 24. februar 2018 hadde advokat Martin Wikborg en artikkel om den forestående skatteavtalereformen. Norske bedrifter med internasjonal virksomhet må påregne å betale mer skatt til utlandet.

Kan en entreprenør holde tilbake FDV-dokumentasjon?

19.03.2018 09.00.00   Vi får dette spørsmålet med jevne mellomrom da noen entreprenører har rutine på at FDV-dokumentasjon ikke blir overlevert til kunden før samtlige regninger er betalt. Entreprenøren ønsker å beholde FDV-dokumentasjonen som en «garanti» for fullt oppgjør. Kan entreprenøren rettmessig gjøre dette?

GDPR – Trenger din virksomhet personvernombud?

15.03.2018 09.00.00 Som følge av de nye reglene om personvern (GDPR) som kommer i mai 2018, må flere virksomheter enn i dag opprette et personvernombud. De nye reglene vil også styrke personvernombudets rolle. Vet du om din virksomhet må opprette personvernombud?