Når lovverket påvirker bedriftens økonomi

La en advokat se på saken, så kan du bruke tiden på det du er best på

Som næringsdrivende må du forholde deg til et omfattende lovverk. Hvordan du innretter deg har betydning for økonomien og dermed fremtiden for din virksomhet.

Vi vil at du skal bruke tiden din på det du er best på: Å skape verdier og vekst for bedriften. Så kan vi hjelpe deg når lovverket skaper utfordringer. Da setter vi oss inn i problemstillingene fra ditt ståsted og gir praktiske råd, tilpasset din drift.

Allerede da Magnus Legal ble startet for over 10 år siden, i samarbeid med Visma, var forretningsideen at vi skulle komplettere Vismas tjenester innen regnskap, lønn og rådgivning.

De siste 10 årene har vi opparbeidet en omfattende praktisk erfaring og en unik evne til å se lovverket i forbindelse med selskapets økonomi. Ta gjerne kontakt i dag om du ønsker at en advokat skal se på din sak.

Aktuelt

Magnus Legal styrker staben i Bergen med ny advokatfullmektig

04.09.2019Christine Sæther
Beate Nygaard starter 2. september som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Magnus Legal AS.

Magnus Legal styrker teamet i Oslo med erfaren forretningsadvokat

03.09.2019Christine Sæther
Ellen-Karine Hektoen starter ved Advokatfirmaet Magnus Legals avdeling i Oslo 2. september.

Mitt trainee-opphold hos Advokatfirmaet Magnus Legal AS

29.08.2019 Mitt navn er Henrik Moen og jeg er for tiden student ved Universitetet i Bergen, der jeg begynner på mitt femte år på jusstudiet. I perioden mellom fjerde og femte studieår har jeg tilbrakt fire uker på Bergenskontoret til Advokatfirmaet Magnus Legal AS, og vil i den anledning gjerne si noen ord om mitt opphold der.

SkatteFUNN – få skattefradrag for forskning og utvikling

13.08.2019 Fradragsordningen SkatteFUNN innebærer at staten finansierer virksomhetsdrevet forskning og utvikling gjennom skatteseddelen. Ordningen er åpen for norske bedrifter, og disse må søke om godkjenning av sine prosjekter for å ha krav på fradrag.

Slik får du optimal struktur på eiendomsporteføljen

01.08.2019 Hvordan du best skal organisere din eiendomsportefølje avhenger av størrelsen på den og hvilke planer du har for eiendommene. Jeg skal gi noen eksempler på hvordan man kan tilpasse seg på en best mulig måte. 

Slik får du fradrag for merverdiavgift på infrastruktur

30.07.2019 Hvordan skal du innrette deg for å unngå at merverdiavgift på offentlig infrastruktur blir en kostnad i utbyggingsprosjektet?

9 punkter å huske på ved ansettelse av utenlandsk arbeidskraft

16.07.2019 Er du arbeidsgiver som har ansatt utenlandske arbeidstakere – har du husket alt det er å huske ved bruk av utenlandsk arbeidskraft? Usikker, ta en sjekk om du har kontroll på følgende punkter.

HMS-kort

02.07.2019

Sykmeldt i ferien?

27.06.2019 Ferie er noe vi alle ser frem til, enten om vi har planer om å pusse opp hjemme eller dra til det store utland for å nyte livet på en sandstrand. Men hva skjer dersom en av dine arbeidstakere blir sykmeldt før eller under den fastsatte ferien sin?

Feil med ditt skatteoppgjør? Slik retter du opp

20.06.2019 Den 1. januar 2017 trådte den nye skatteforvaltningsloven i kraft og med den fikk du mer kontroll over egen skattemelding. Der hvor du tidligere var nødt til å klage til skattemyndighetene, kan du nå i de fleste tilfeller endre på skattemeldingen selv.  I denne artikkelen vil vi gi deg en gjennomgang av når du kan foreta egenretting og når du er nødt til å sende inn klage som før.

Utleie av fast eiendom: Regler for frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret

04.06.2019 Fast eiendom er unntatt merverdiavgift, men utleiere av bygg og anlegg kan la seg frivillig registrere i Merverdiavgiftsregisteret. Her får du reglene som gjelder.

Utenlandske arbeidstakere – hvilke lønns- og arbeidsvilkår skal gis?

03.06.2019 Svært mange land i verden har en generell minstelønnssats, som er den minste times-, ukes- eller månedslønnen du kan betale en ansatt uavhengig av bransje, erfaring, utdanning med videre.

GDPR: Innsynsretten

23.05.2019 Med GDPR har den registrerte fått utvidede rettigheter. Hvordan skal din virksomhet behandle en begjæring om innsyn?

Utbetaling av feriepenger – har din virksomhet kontroll?

07.05.2019 Som arbeidsgiver er det viktig at du kjenner til bestemmelsene for beregning og utbetaling av feriepenger. Gjør du feil, kan det få økonomiske konsekvenser og føre til omdømmetap for virksomheten.