Visma Advokater har byttet navn til Magnus Legal etter at Visma solgte BPO-divisjonen i 2016.

In 2017 Visma Advokater changed name to Magnus Legal, as a result of the sale of the BPO Division from Visma in 2016.

Når lovverket påvirker bedriftens økonomi

La en advokat se på saken, så kan du bruke tiden på det du er best på

Som næringsdrivende må du forholde deg til et omfattende lovverk. Hvordan du innretter deg har betydning for økonomien og dermed fremtiden for din virksomhet.

Vi vil at du skal bruke tiden din på det du er best på: Å skape verdier og vekst for bedriften. Så kan vi hjelpe deg når lovverket skaper utfordringer. Da setter vi oss inn i problemstillingene fra ditt ståsted og gir praktiske råd, tilpasset din drift.

Allerede da Magnus Legal ble startet for over 10 år siden, i samarbeid med Visma, var forretningsideen at vi skulle komplettere Vismas tjenester innen regnskap, lønn og rådgivning.

De siste 10 årene har vi opparbeidet en omfattende praktisk erfaring og en unik evne til å se lovverket i forbindelse med selskapets økonomi. Ta gjerne kontakt i dag om du ønsker at en advokat skal se på din sak.

Aktuelt

Tollverdien omfatter mer enn du tror

29.08.2017Øystein Vågsether
I en lagmannsrettsdom av juni 2017 fikk et selskap erfare hvor komplisert fastsettelse av korrekt tollverdi kan være. Selskapet endte opp med en etterberegning på 4,6 millioner kroner.  

Fortrinnsretten - unngå konflikt, erstatningskrav og søksmål

27.08.2017Kristoffer Sivertsen
Vår advokatfullmektig Kristoffer Sivertsen tok en prat med Dagens Næringsliv om arbeidsrett. Jobber du med HR/ansettelser? Det er høyaktuelt å bli bedre kjent med reglene om fortrinnsretten til oppsagte ved nyansettelser.

Lån fra selskap til aksjonær

21.09.2017 08:00:00 Vet du hvilke lån som er å anse som skattemessig utbytte og hvilke lån som faller utenfor?

Hvorfor gjennomføre en due diligence ved eiendomskjøp?

18.09.2017 08:00:00 Skal du kjøpe eiendom i form av aksjer i et eiendomsselskap? Pass på at du gjennomfører en grundig due diligence (selskapsgjennomgang). Her får du gode råd til hva du må være oppmerksom på.