Når lovverket påvirker bedriftens økonomi

La en advokat se på saken, så kan du bruke tiden på det du er best på

Som næringsdrivende må du forholde deg til et omfattende lovverk. Hvordan du innretter deg har betydning for økonomien og dermed fremtiden for din virksomhet.

Vi vil at du skal bruke tiden din på det du er best på: Å skape verdier og vekst for bedriften. Så kan vi hjelpe deg når lovverket skaper utfordringer. Da setter vi oss inn i problemstillingene fra ditt ståsted og gir praktiske råd, tilpasset din drift.

Allerede da Magnus Legal ble startet for over 10 år siden, i samarbeid med Visma, var forretningsideen at vi skulle komplettere Vismas tjenester innen regnskap, lønn og rådgivning.

De siste 10 årene har vi opparbeidet en omfattende praktisk erfaring og en unik evne til å se lovverket i forbindelse med selskapets økonomi. Ta gjerne kontakt i dag om du ønsker at en advokat skal se på din sak.

Aktuelt

Ingen revolusjonerende skattenyheter i revidert nasjonalbudsjett 2018

15.05.2018Martin Wikborg
I dag ble det reviderte nasjonalbudsjettet for 2018 fremlagt. Det viktigste budskapet er at det ikke foreslås eller varsles noen store enderinger i skatte- og avgiftsopplegget.

Mulig GDPR-forsinkelse i Norge

28.02.2018Bibbi Moen Drange
Den nye personvernforordningen (GDPR) skal etter planen tre i kraft i hele EU/EØS 25. mai 2018. Forordningen vil medføre nye og til dels strengere lovkrav for alle virksomheter som behandler personopplysninger.

Utbyggingsavtalen – korleis tenke stort med liten risiko?

18.05.2018 07.25.46 Utbyggingsavtale med opsjonselement er ein god modell for utbygging av større områder utan for stor økonomisk eksponering. Dersom utbygger har låg økonomisk risiko er han vidare i stand til å gje grunneigar større vederlag for grunneigedommen. Kva er suksessmomenta i avtalen?

Hvordan unngå straffeskatt?

14.05.2018 04.56.07 Straffeskatt, eller tilleggsskatt som er det formelle begrepet, er en bot som skattekontoret kan ilegge både privatpersoner og selskap.