Når lovverket påvirker bedriftens økonomi

La en advokat se på saken, så kan du bruke tiden på det du er best på

Som næringsdrivende må du forholde deg til et omfattende lovverk. Hvordan du innretter deg har betydning for økonomien og dermed fremtiden for din virksomhet.

Vi vil at du skal bruke tiden din på det du er best på: Å skape verdier og vekst for bedriften. Så kan vi hjelpe deg når lovverket skaper utfordringer. Da setter vi oss inn i problemstillingene fra ditt ståsted og gir praktiske råd, tilpasset din drift.

Allerede da Magnus Legal ble startet for over 10 år siden, i samarbeid med Visma, var forretningsideen at vi skulle komplettere Vismas tjenester innen regnskap, lønn og rådgivning.

De siste 10 årene har vi opparbeidet en omfattende praktisk erfaring og en unik evne til å se lovverket i forbindelse med selskapets økonomi. Ta gjerne kontakt i dag om du ønsker at en advokat skal se på din sak.

Aktuelt

Fristutsettelse for mva-refusjon

01.07.2019advokat Synnøve Sørdal

Staten mot staten i Oslo tingrett

05.06.2019Synnøve Sørdal
Finansdepartementet vant forrige uke frem i Oslo tingrett i saken mot Skatteklagenemnda angående gyldigheten av en rekke av nemndas vedtak. I dommen slås det i korte trekk fast at utgifter til salg av fast eiendom, f.eks. til megler, advokat og andre rådgivere, ikke gir grunnlag for mva-fradrag.

9 punkter å huske på ved ansettelse av utenlandsk arbeidskraft

16.07.2019 Er du arbeidsgiver som har ansatt utenlandske arbeidstakere – har du husket alt det er å huske ved bruk av utenlandsk arbeidskraft? Usikker, ta en sjekk om du har kontroll på følgende punkter.

HMS-kort

02.07.2019