Hei, jeg heter Magnus. Hva kan jeg hjelpe med?

Våre priser og betingelser

Vi fakturerer våre klienter primært etter medgått tid for oppdraget.

 

Timesatsene avhenger av advokatens / advokatfullmektigens stilling og erfaring. I tillegg tas sakens art og vanskelighetsgrad, oppnådde resultater, de verdier saken gjelder og eventuell gjeldende tidsfrister til betraktning ved fastsettelse av salær.

 

Våre veiledende priser er for tiden kr 1900 – 2200 (eks mva) per time for advokatfullmektiger, og kr 2300 – 4000 (eks mva) per time for seniorrådgivere/advokater/partnere. 

 

Standard oppdragsbetingelser (.pdf)

Opplysningsplikt for advokater og klageordning

Opplysningsplikt for advokater

Tjenesteloven §20 pålegger oss å opplyse potensielle kunder om følgende:

  • Vi har tillatelse til å drive advokatvirksomhet gitt av Tilsynsrådet.
  • Vår yrkestittel er advokat - tittelen er gitt i Norge.
  • Alle advokater i Advokatfirmaet Magnus Legal AS er medlemmer i Advokatforeningen.
  • Der har vi gjennom forsikringsselskapet AIG en obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret som inntreffer i forbindelse med vår virksomhet i Norge.

Les mer om bestemmelsene i lovdata

 
Klageordning

Advokatforeningen har en klageordning for advokattjenester, hvor det gis anledning til å få vurdert salærets størrelse og om det foreligger brudd på god advokatskikk.

Les mer om klageordningen

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt i dag for en uforpliktende vurdering av din sak. Fyll ut kontaktskjema eller ta kontakt via telefon eller e-post.

Åpningstid på sentralbordet: Hverdager mellom 08:00-16:00.

+47 55 29 90 00

post@magnuslegal.no

Bruk denne eposten for fakturaspørsmål: invoice@magnuslegal.no