Hei, jeg heter Magnus. Hva kan jeg hjelpe med?

Våre priser og betingelser

Vi fakturerer våre klienter primært etter medgått tid for oppdraget.

 

Timesatsene avhenger av advokatens / advokatfullmektigens stilling og erfaring. I tillegg tas sakens art og vanskelighetsgrad, oppnådde resultater, de verdier saken gjelder og eventuell gjeldende tidsfrister til betraktning ved fastsettelse av salær.

 

Våre veiledende timepriser er p.t fra kr 2 400 til

kr 4 000 (eks mva) avhengig av erfaring og spisskompetanse. Ta kontakt for en uforpliktende samtale og skreddersydd pristilbud.

 

Standard oppdragsbetingelser (.pdf)

Opplysningsplikt for advokater og klageordning

Opplysningsplikt for advokater

Tjenesteloven §20 pålegger oss å opplyse potensielle kunder om følgende:

  • Vi har tillatelse til å drive advokatvirksomhet gitt av Tilsynsrådet.
  • Vår yrkestittel er advokat - tittelen er gitt i Norge.
  • Alle advokater i Advokatfirmaet Magnus Legal AS er medlemmer i Advokatforeningen.
  • Der har vi gjennom forsikringsselskapet AIG en obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret som inntreffer i forbindelse med vår virksomhet i Norge.

Les mer om bestemmelsene i lovdata

 
Klageordning

Advokatforeningen har en klageordning for advokattjenester, hvor det gis anledning til å få vurdert salærets størrelse og om det foreligger brudd på god advokatskikk.

Les mer om klageordningen