Hei, jeg heter Magnus. Hva kan jeg hjelpe med?

Timesatser

Timesatsene våre varierer basert på advokatens eller advokatfullmektigens stilling og erfaring. Vi tar også hensyn til sakens art og vanskelighetsgrad, oppnådde resultater, verdiene saken gjelder, og eventuelle tidsfrister ved fastsettelse av salær.

Våre veiledende timepriser ligger for tiden mellom kr 2 400 og kr 4 000 (eks. mva.), avhengig av erfaring og spisskompetanse. Ta kontakt for en uforpliktende samtale og et skreddersydd pristilbud.

Vi fakturerer våre klienter primært etter medgått tid for oppdraget.

Stadard Oppdragsbetingelser 2024 arrow_right_alt

Opplysningsplikt for advokater og klageordning

Tjenesteloven §20 pålegger oss å opplyse potensielle kunder om følgende:

  • Vi har tillatelse til å drive advokatvirksomhet gitt av Tilsynsrådet.
  • Vår yrkestittel er advokat - tittelen er gitt i Norge.
  • Alle advokater i Advokatfirmaet Magnus Legal AS er medlemmer i Advokatforeningen.
  • Der har vi gjennom forsikringsselskapet AIG en obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret som inntreffer i forbindelse med vår virksomhet i Norge.

Les mer om bestemmelsene i lovdata

Klageordning

Advokatforeningen har en klageordning for advokattjenester, hvor det gis anledning til å få vurdert salærets størrelse og om det foreligger brudd på god advokatskikk.

Les mer om klageordningen