Priser og betingelser

Vi fakturerer våre klienter primært etter medgått tid for oppdraget. Våre veiledende priser er for tiden kr 1 900 (eks mva) per time for advokatfullmektiger, og kr 2 100 – 3 500 (eks mva) per time for seniorrådgivere/advokater/partnere.

Timesatsene avhenger av advokatens/advokatfullmektigens stilling og erfaring. I tillegg tas sakens art og vanskelighetsgrad, oppnådde resultater, de verdier saken gjelder og eventuell gjeldende tidsfrister til betraktning ved fastsettelse av salær.

Standard oppdragsbetingelser (.pdf) 

 Opplysningsplikt for advokater og klageordning

 
Opplysningsplikt for advokater

Tjenesteloven §20 pålegger oss å opplyse potensielle kunder om følgende:

  • Vi har tillatelse til å drive advokatvirksomhet gitt av Tilsynsrådet.
  • Vår yrkestittel er advokat - tittelen er gitt i Norge.
  • Alle advokater i Advokatfirmaet Magnus Legal AS er medlemmer i Advokatforeningen.
  • Der har vi gjennom forsikringsselskapet AIG en obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret som inntreffer i forbindelse med vår virksomhet i Norge.

Les mer om bestemmelsene i lovdata

 
Klageordning

Advokatforeningen har en klageordning for advokattjenester, hvor det gis anledning til å få vurdert salærets størrelse og om det foreligger brudd på god advokatskikk.

Les mer om klageordningen

Vil du komme i kontakt med en advokat?

Kontakt meg (web)

Ved å fylle ut dette skjemaet samtykker du til at Magnus Legal kan benytte seg av oppgitt kontaktinformasjon til å kontakte deg for å besvare ditt spørsmål. Det vises for øvrig til vår erklæring om personvern og cookies.