For mennesker, samfunn og miljø

Lån til gründere som gjør fantastiske ting

I 2016 og 2017 gikk julekampanjen til Magnus Legal til å finansiere mikrolån gjennom organisasjonen Kiva. Ved å formidle mikrolån til gründere, har Kiva gjort stor forskjell i livet til millioner av familier rundt om i verden. Et eksempel på et prosjekt vi har lånt penger til: 

Kulezantima Group's story - Grocery store in Malawi

Hawa is 48 years old. She is married with 4 children and also cares for 2 relatives. Her husband works as a truck driver.

Hawa runs a grocery shop and also sells shoes. She requires a loan to buy more groceries and shoes to stock her business. The profits from this business will allow her to pay school fees for her children and food for the family. She started the business with the aim of supporting her family financially. A family member helps with the activities of the business.

Hawa's future plan is to grow the business and build a house with the profits.

In this group: Hawa, Bettie, Esther, Emma, Ireen, Fanny, Loveness, Mary

 

Magnus Legal støtter Flyktninghjelpen

I 2015 bestemte Magnus Legal at pengene fra årets julekampanje skulle deles i tre. Mesteparten av pengene gikk til Flyktninghjelpen og deres prosjekter for utdanning verden over. Vi støttet også et lokalt prosjekt for å bygge førskole for barna i landsbyen Dwar Tadroyt høyt oppe i Atlasfjellet i Marokko. Til slutt ble et beløp øremerket Kiva som er en frivillig organisasjon som administrerer såkalte mikrolån over hele verden.

Les mer om Flyktninghjelpens utdanningsarbeid.

Les mer om Kiva.

 

Magnus Legal støtter Karlsvogna Barnesenters utdanningsfond

I 2014 gikk Magnus Legals julekampanje til utdannelse for barna ved Karlsvogna barnesenter i Kenya! Vi samlet inn kr 110 000,- og alle pengene gikk uavkortet til barna ved senteret.

Karlsvogna barnesenter er bygget i samarbeid med den norske organisasjonen Aid in Action. Barnesenteret ligger to timer utenfor Nairobi og har tilknyttet 100 hjemløse eller ekstremt vanskeligstilte barn. Barna kommer daglig til senteret for å få mat, et trygt sted å være, leke og hvile. Barna får også mulighet til å vaske seg og får omsorg og leksehjelp fra voksne som jobber ved senteret.

I Kenya er barneskolen obligatorisk og gratis. Det er imidlertid ikke ungdomsskolen. Karlsvogna barnesenters utdanningsfond skal sørge for at disse barna kan få anledning til å gå videre på skolen. For bare 89 kroner i måneden per barn dekkes skolepenger, skolemateriell og mat. Utdanningsfondet gir disse ungdommene mange flere muligheter enn forutsetningene deres skulle tilsi.

Les mer:

http://www.karlsvognabarnehjem.no/

https://www.facebook.com/pages/Karlsvogna-barnesenter/389163087838780