Hei, jeg heter Magnus. Hva kan jeg hjelpe med?

Dette er vårt bidrag til en mer bærekraftig fremtid

Vi vet vi ikke kan redde verden alene, men vi kan være med og gjøre vårt. Vi befinner oss i handlingens tiår, og alle må bidra. 

Inspirert og motivert av FNs bærekraftsmål skal Magnus Legal være en bidragsyter til en mer bærekraftig fremtid, vi skal bidra til å bekjempe fattigdom, ulikheter og stoppe klimaendringer. Gjennom egne initiativ og egen ekspertise skal vi både sørge for bærekraftig drift av egen virksomhet og å hjelpe våre kunder til å nå sine bærekraftsmål. 

Våre kjerneverdier

Service

Vi er profesjonelle og kompetente, og ønsker å bidra til at våre kunder skal oppnå sine målsetninger innen bærekraft. Vi forstår at nye krav og rapporteringsforpliktelser kan være utfordrende i en allerede hektisk hverdag, derfor tilbyr vi praktisk hjelp, vennlig og personlig.

Engasjement

Vi bryr oss om det som skjer i samfunnet rundt oss, om hverandre og om kundene våre. Vi liker å tenke nytt, og er opptatt av kontinuerlig forbedring både internt, for kundene våre og for samfunnet. Vi har takhøyde og flat struktur – nettopp for å gi god grobunn for engasjement og eierskap.

Lagånd

Vi er ett lag og vi heier på hverandre. Samarbeid preger vår interne kultur. Men vi heier også på kundene våre og på gode initiativ og en bærekraftig framtid. Vi ser på vår arbeidsplass som en brikke i samfunnet. Vi ønsker spille på lag, og å bidra med det vi kan.  

Logo Stine Sofie Stifelsen

Vi støtter Stine Sofie Stiftelsen

Etter avstemming blant våre ansatte har vi i Magnus Legal valgt ut Stine Sofies Stiftelse til å være vårt hjerteprosjekt. Magnus Legal bidrar med økonomisk støtte slik at Stine Sofies Stiftelse kan nå målet om at alle barn i Norge skal ha en barndom uten vold og overgrep.

Mer om vårt bidrag arrow_right_alt

Vi viser vår støtte til folket i Ukrania

Situasjonen i Ukraina går inn på oss i Magnus Legal, først og fremst som medmennesker, men også som advokater og rådgivere i et firma med en internasjonal portefølje og et internasjonalt nettverk.

Samfunsansvar Ukraina
Samfunnsansvar Rullerende Rettsal

Rullende rettsaler for barn

Jusstudentene har et samarbeid med Redd Barna om prosjektet: «Rullende rettssaler for barn» som skal gjøre både rettshjelp og domstoler tilgjengelig for barn i Neno-distriktet i Malawi. I 2020 var Magnus Legal med og støttet HUMAK som er jusstudentenes årlige humanitæraksjon.

Vi knytter dette opp mot delmål 16.3 i FNs bærekraftsmål:  Fremme rettsstaten nasjonalt og internasjonalt, og sikre likhet for loven, rettsikkerhet og rettsvern for alle.

Lån til gündere som gjør fantastiske ting

I 2016 og 2017 gikk julekampanjen til Magnus Legal til å finansiere mikrolån gjennom organisasjonen Kiva. Ved å formidle mikrolån til gründere, har Kiva gjort stor forskjell i livet til millioner av familier rundt om i verden. 

Et eksempel - Grocery store in Malawi

Hawa is 48 years old. She is married with 4 children and also cares for 2 relatives. Her husband works as a truck driver.

Hawa runs a grocery shop and also sells shoes. She requires a loan to buy more groceries and shoes to stock her business. The profits from this business will allow her to pay school fees for her children and food for the family. She started the business with the aim of supporting her family financially. A family member helps with the activities of the business.

Hawa's future plan is to grow the business and build a house with the profits.

Samfunnsansvar Kiva
Flyktninghjelpen

Vi støtter Flyktninghjelpen

I 2015 bestemte Magnus Legal at pengene fra årets julekampanje skulle deles i tre. Mesteparten av pengene gikk til Flyktninghjelpen og deres prosjekter for utdanning verden over. Vi støttet også et lokalt prosjekt for å bygge førskole for barna i landsbyen Dwar Tadroyt høyt oppe i Atlasfjellet i Marokko. Til slutt ble et beløp øremerket Kiva som er en frivillig organisasjon som administrerer såkalte mikrolån over hele verden.

Vi støtter Karlsvogna Barnesenters utdanningsfond

I 2014 gikk Magnus Legals julekampanje til utdannelse for barna ved Karlsvogna barnesenter i Kenya! Vi samlet inn kr 110 000,- og alle pengene gikk uavkortet til barna ved senteret.

I Kenya er barneskolen obligatorisk og gratis. Det er imidlertid ikke ungdomsskolen. Karlsvogna barnesenters utdanningsfond skal sørge for at disse barna kan få anledning til å gå videre på skolen. For bare 89 kroner i måneden per barn dekkes skolepenger, skolemateriell og mat. Utdanningsfondet gir disse ungdommene mange flere muligheter enn forutsetningene deres skulle tilsi.

Karlsvogna barnesenter er bygget i samarbeid med den norske organisasjonen Aid in Action. Barnesenteret ligger to timer utenfor Nairobi og har tilknyttet 100 hjemløse eller ekstremt vanskeligstilte barn. Barna kommer daglig til senteret for å få mat, et trygt sted å være, leke og hvile. Barna får også mulighet til å vaske seg og får omsorg og leksehjelp fra voksne som jobber ved senteret.

Samfunnsansvar Karlsvogna Barnesenter