Hei, jeg heter Magnus. Hva kan jeg hjelpe med?

Vårt samfunnsansvar

Magnus Legal ønsker å være med og bidra til en mer bærekraftig fremtid.

 

Dette gjør vi gjennom våre egne initiativ, og ved å inneha nødvendig ekspertise slik at vi kan hjelpe våre kunder å nå sine bærekraftsmål.

Vi oppsummerer vårt bærekraftsarbeid i tre punkter:

  1. vi reduserer vårt eget fotavtrykk
  2. vi engasjerer oss i ett hjerteprosjekt
  3. vi rådgir våre kunder i bærekraftsspørsmål

 

 

Våre kjerneverdier

 

Service

Vi er profesjonelle og kompetente, og ønsker å bidra til at våre kunder skal oppnå sine målsetninger innen bærekraft. Vi forstår at nye krav og rapporteringsforpliktelser kan være utfordrende i en allerede hektisk hverdag, derfor tilbyr vi praktisk hjelp, vennlig og personlig.

 

 

 

Engasjement

Vi bryr oss om det som skjer i samfunnet rundt oss, om hverandre og om kundene våre. Vi liker å tenke nytt, og er opptatt av kontinuerlig forbedring både internt, for kundene våre og for samfunnet. Vi har takhøyde og flat struktur – nettopp for å gi god grobunn for engasjement og eierskap.

 

 

Lagånd

Vi er ett lag og vi heier på hverandre. Samarbeid preger vår interne kultur. Men vi heier også på kundene våre og på gode initiativ og en bærekraftig framtid. Vi ser på vår arbeidsplass som en brikke i samfunnet. Vi ønsker spille på lag, og å bidra med det vi kan.  

 

 

Magnus Legal støtter Stine Sofies Stiftelse

Etter avstemming blant våre ansatte har vi i Magnus Legal valgt ut Stine Sofies Stiftelse til å være vårt hjerteprosjekt. Magnus Legal bidrar med økonomisk støtte slik at Stine Sofies Stiftelse kan nå målet om at alle barn i Norge skal ha en barndom uten vold og overgrep.

Hjerteprosjekt

Stine Sofies Stiftelse Hjerteprosjekt

Magnus Legal viser sin støtte til folket i Ukraina

Situasjonen i Ukraina går inn på oss i Magnus Legal, først og fremst som medmennesker, men også som advokater og rådgivere i et firma med en internasjonal portefølje og et internasjonalt nettverk.

 

Les mer

Samfunsansvar Ukraina

Veien videre

I 2021 besluttet vi at vi ønsker å bidra mer, og å sette oss klarere mål for vårt samfunnsansvar. Vi ønsker å ta del i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene.

Men hva kan et mellomstort advokatfirma i Norge utrette? Kan vi gjøre en forskjell?

Svar er naturligvis ja. For selv om Magnus Legal ikke kan redde verden alene, så kan vi være med og forandre verden litt. Vi befinner oss i handlingens tiår, og alle må bidra.

Samfunnsansvar Veien Videre (2)

Rullende rettsaler for barn

I 2020 er Magnus Legal med og støtter HUMAK som er jusstudentenes årlige humanitæraksjon. Jusstudentene har et samarbeid med Redd Barna om prosjektet: «Rullende rettssaler for barn» som skal gjøre både rettshjelp og domstoler tilgjengelig for barn i Neno-distriktet i Malawi.

Ettersom vår styreleder besøkte Malawi i 2019 var dette et prosjekt vi følte passet bra i 2020. Vi knytter dette opp mot delmål 16.3 i FNs bærekraftsmål:  Fremme rettsstaten nasjonalt og internasjonalt, og sikre likhet for loven, rettsikkerhet og rettsvern for alle.

Les mer om HUMAK her

Samfunnsansvar Rullerende Rettsal

Utvid horisonten din

I 2018 lanserte vi et nytt konsept som gir ansatte i Magnus Legal mulighet til å få permisjon med lønn i to måneder for å arbeide på et samfunnsnyttig prosjekt. 

I 2019 gikk vår gründer og tidligere styreleder foran med et godt eksempel, og reiste til Malawi for å arbeide med et utviklingsprosjekt der. Les historien fra oppholdet her

Samfunnsansvar CFM I Malawi

Sykkel for utdanning i 2019

Sammen med to andre medlemsbedrifter i vårt internasjonale nettverk MSI Global Alliance syklet våre ansatte for veldedighet.

Målet vårt var å skaffe penger til SWATS. Vi holdt syklene i gang i 45 timer og våre kunder, ansatte og følgere donerte penger til utdanning til de som ikke er så heldige som oss.

Les mer om SWATS

Samfunnsansvar Sykkel

Lån til gründere som gjør fantastiske ting

I 2016 og 2017 gikk julekampanjen til Magnus Legal til å finansiere mikrolån gjennom organisasjonen Kiva. Ved å formidle mikrolån til gründere, har Kiva gjort stor forskjell i livet til millioner av familier rundt om i verden. Et eksempel på et prosjekt vi har lånt penger til: 

Kulezantima Group's story - Grocery store in Malawi

Hawa is 48 years old. She is married with 4 children and also cares for 2 relatives. Her husband works as a truck driver.

Hawa runs a grocery shop and also sells shoes. She requires a loan to buy more groceries and shoes to stock her business. The profits from this business will allow her to pay school fees for her children and food for the family. She started the business with the aim of supporting her family financially. A family member helps with the activities of the business.

Hawa's future plan is to grow the business and build a house with the profits.

In this group: Hawa, Bettie, Esther, Emma, Ireen, Fanny, Loveness, Mary

Samfunnsansvar Kiva

Magnus Legal støtter Flyktninghjelpen

I 2015 bestemte Magnus Legal at pengene fra årets julekampanje skulle deles i tre. Mesteparten av pengene gikk til Flyktninghjelpen og deres prosjekter for utdanning verden over. Vi støttet også et lokalt prosjekt for å bygge førskole for barna i landsbyen Dwar Tadroyt høyt oppe i Atlasfjellet i Marokko. Til slutt ble et beløp øremerket Kiva som er en frivillig organisasjon som administrerer såkalte mikrolån over hele verden.

Les mer om Flyktninghjelpens utdanningsarbeid.

Les mer om Kiva.

Samfunnsansvar Flyktninghjelpen Utdanning Takk

Magnus Legal støtter Karlsvogna Barnesenters utdanningsfond

I 2014 gikk Magnus Legals julekampanje til utdannelse for barna ved Karlsvogna barnesenter i Kenya! Vi samlet inn kr 110 000,- og alle pengene gikk uavkortet til barna ved senteret.

Karlsvogna barnesenter er bygget i samarbeid med den norske organisasjonen Aid in Action. Barnesenteret ligger to timer utenfor Nairobi og har tilknyttet 100 hjemløse eller ekstremt vanskeligstilte barn. Barna kommer daglig til senteret for å få mat, et trygt sted å være, leke og hvile. Barna får også mulighet til å vaske seg og får omsorg og leksehjelp fra voksne som jobber ved senteret.

I Kenya er barneskolen obligatorisk og gratis. Det er imidlertid ikke ungdomsskolen. Karlsvogna barnesenters utdanningsfond skal sørge for at disse barna kan få anledning til å gå videre på skolen. For bare 89 kroner i måneden per barn dekkes skolepenger, skolemateriell og mat. Utdanningsfondet gir disse ungdommene mange flere muligheter enn forutsetningene deres skulle tilsi.

Les mer:

http://www.karlsvognabarnehjem.no/

https://www.facebook.com/pages/Karlsvogna-barnesenter/389163087838780

Samfunnsansvar Karlsvogna Barnesenter