Våre fagområder

Våre fagområder:

I grenseland mellom jus og økonomi

I Magnus Legal har vi alltid arbeidet med utfordringer knyttet til skatt og merverdiavgift. Men vi vet at du også møter på andre problemstillinger i ditt daglige virke. For å dekke de forskjellige behovene som kan oppstå ved drift av selskaper, tilbyr vi derfor forretningsadvokater med solid ekspertise innen en rekke juridiske områder. Med en praktisk tilnærming gir vi råd du lett kan ta i bruk i din arbeidshverdag. Du skal få den hjelpen du trenger til rett tid og avtalt pris.

Skatt

Spesialisthjelp, enten du er privatperson, enkeltpersonforetak eller representerer et selskap.

Merverdiavgift

Hjelp til å få øye på de gode løsningene, og sikre at du får de fradragene du skal ha.

Selskapsrett

Vi hjelper til når du skal starte, drive, selge eller avvikle et selskap.

M&A - fusjon og oppkjøp

Praktisk tilnærming til kompliserte og omfattende prosesser. La oss se på det sammen med deg.

Fast eiendom

Vi kjenner eiendomsbransjen godt. Du som jobber med fast eiendom kan få all hjelp du trenger på ett og samme sted.

Offentlige anskaffelser

Vi hjelper offentlige oppdragsgivere og private aktører som leverer varer og tjenester til offentlig sektor.

Arbeidsrett

I tett kontakt med bedriftens ledelse rådgir vi innen alle områder av arbeidsretten.

Personvern og GDPR

Vi kjenner de nye reglene og vet hvordan du bør forholde deg til dem.

Kontrakter

Kontraktsforhandlinger og utforming av kontrakter for å ivareta dine interesser.

Konkurs, insolvens og restrukturering

Vi hjelper selskap som har økonomiske problemer med en rekke problemstillinger.

Pengekrav

Vi kan hjelpe kreditorer med inndrivelse av pengekrav.

Internasjonal virksomhet

Få hjelp i mer enn 100 land via vårt internasjonale nettverk.

 

 

 

 

 

"Praktisk. Raskt å få praktiske svar - ingen store avhandlinger
når det ikke behøves."

Finn Schløsser-Møller, Partner/Forretningsutvikler, DIGITALL MIDT-NORGE AS

 

 

Trenger du advokat? Kontakt oss i Magnus Legal.

Kontakt meg (web)

Ved å fylle ut dette skjemaet samtykker du til at Magnus Legal kan benytte seg av oppgitt kontaktinformasjon til å kontakte deg for å besvare ditt spørsmål. Det vises for øvrig til vår erklæring om personvern og cookies.