Hei, jeg heter Magnus. Hva kan jeg hjelpe med?

Vi gir deg den hjelpen du trenger

Skatt er et område hvor mye lovstoff, hyppige lovendringer og omfattende praksis fra ligningsmyndighetene og domstolene gjør det lett å trå feil. Samtidig kan feil få store økonomiske konsekvenser. Er du i tvil kan det lønne seg å spørre en av våre eksperter. Vi hjelper deg så du rapporterer og betaler riktig, og vi passer også på at du ikke betaler mer enn det som er nødvendig.

 

Helt siden oppstarten av Magnus Legal i 2005 har våre advokater jobbet med skatt i et større perspektiv. I snart femten år har vi samarbeidet tett med Norges største regnskapsmiljøer, og våre advokater har derfor en unik forutsetning for å forstå problemstillingene som ligger i grenselandet mellom jus og økonomi.

 

Det er viktig for oss å forstå din virksomhet, og å se drift og økonomi fra ditt ståsted. Vår jobb er å gi deg akkurat den hjelpen du trenger.

Dette kan vi hjelpe deg med:

 

  • Nasjonal og internasjonal skatt for private og bedrifter
  • Bistand ved utfylling av ligningsoppgaver
  • Klagesaker og kontakt med skattemyndighetene
  • Bistand ved bokettersyn
  • Prosedyre og saker for domstolene
  • Arv og generasjonsskifte
  • Omstruktureringer, fisjon og fusjoner og skattefri omdannelse
  • Bistand ved vedtak om ileggelse av tilleggsskatt eller tvangsmulkt

Meget gode på forhandlinger og sterke på skatt.

Nils Bergei

/

CFO, INSTALLIT AS

Feil på årets skatteoppgjør? Slik retter du opp

Les saken

Hvorfor bør næringsdrivende levere skattemeldingen i tide?

Les saken