Hei, jeg heter Magnus. Hva kan jeg hjelpe med?

Fast eiendom

Magnus Legal har satt sammen et team av advokater med spesialkompetanse innenfor fast eiendom. Vi setter oss inn i ditt prosjekt, ser helheten og finner de beste løsningene som bidrar til at du sparer både tid og penger. Vi kjenner regelverket og er oppdatert på de stadige endringene. 

Med Magnus Legal som rådgiver, kan du være trygg på at du unngår de mange fallgruvene som finnes i det komplekse regelverket for fast eiendom. Klikk på lenkene under for å lese mer om de forskjellige områdene vi arbeider med og se hvordan vi kan bidra til at du når dine mål.

Skatt og avgift for fast eiendom

Du som jobber med fast eiendom må forholde deg til både skatte- og avgiftsregelverket.

Utbyggingsavtaler

Utbyggingsavtaler benyttes både i privat og offentlig regi og kan inngås mellom en utbygger og kommunen, eller mellom en utbygger og grunneier.

Utleie av fast eiendom

Hvilke rettigheter og plikter har partene i et leieforhold? Det er forskjell på å leie ut til næring og til bolig.

Eiendomstransaksjoner

Ved kjøp og salg av eiendom og eiendomsselskaper er det mange grep du kan ta som kan gjøre transaksjonen tryggere og mer lønnsom for deg.

Entreprise - bygg og anlegg

Entrepriser er avtaler mellom en byggherre og en entreprenør i et bygge- eller anleggsoppdrag.

Eiendomsoppgjør

Våre advokater sikrer et riktig eiendomsoppgjør.

"Advokaten snakker et "folkelig" språk, samt gir effektive tilbakemeldinger og tilsvar. Ryddig."

Bjørn Dragåshaug

/

Byggeleder, Norske Hus Boligsystem AS

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found.
  at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetNonFileStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.FinishInitUriString()
  at System.Xml.XmlReaderSettings.CreateReader(String inputUri, XmlParserContext inputContext)
  at System.Xml.Linq.XDocument.Load(String uri, LoadOptions options)
  at ASP._Page_Views_Partials_Grid_Editors_DocTypeGridEditor_blogFeed_cshtml.Execute() in C:\inetpub\wwwroot\magnuslegal2022.no\Views\Partials\Grid\Editors\DocTypeGridEditor\blogFeed.cshtml:line 7
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedElement content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_DocTypeGridEditor_cshtml.Execute() in C:\inetpub\wwwroot\magnuslegal2022.no\app_plugins\doctypegrideditor\render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in C:\inetpub\wwwroot\magnuslegal2022.no\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20