Hei, jeg heter Magnus. Hva kan jeg hjelpe med?

Riktig håndtering av ansatte – fra start til slutt

Arbeidsrett regulerer rettigheter og plikter mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Det er et stort fokus på arbeidsrettslige spørsmål i næringslivet, og mange arbeidsgivere synes det er utfordrende å forholde seg til vernet arbeidstakere har i henhold til arbeidsmiljøloven.

 

Rettsområdet er samtidig i stadig utvikling, blant annet på grunn av EU-rettens innflytelse på norsk rett. I tillegg til arbeidsmiljøloven, bør du som arbeidsgiver også kjenne til andre lover og retningslinjer som gjelder i et arbeidsforhold, for eksempel ferieloven og folketrygdloven samt eventuelle tariffavtaler.

 

Gjennomfører du prosessene riktig, unngår du problemer i etterkant. Arbeidsrett inkluderer alltid mennesker. Sakene som kommer opp må håndteres individuelt og samtidig i samsvar med gjeldende regler. Våre advokater jobber tett med bedriftens ledelse, og vi rådgir innen alle områder av arbeidsretten.

Hva vil du ha hjelp med?

 • Ansettelsesprosessen
 • Utferdigelse av arbeidsreglement og driftsrutiner
 • Tilrettelegging av arbeidstid og avlønning
 • Utbetaling av sykepenger og feriepenger
 • Ferie og permisjon
 • Utfordringer knyttet til likebehandling og diskriminering
 • Etablering og organisering av HMS-rutiner
 • Personvern og kontrolltiltak
 • Oppsigelser og sluttavtaler
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Permittering
 • Utferdigelse av tariffavtaler og pensjonsordninger
 • Generell konflikthåndtering

Når må en bedrift ha verneombud?

Les saken

Er forbudet mot innleie fra bemanningsforetak i strid med EØS-retten?

Les saken