Hei, jeg heter Magnus. Hva kan jeg hjelpe med?

Innsigelser mot kravet?

Behovet for advokattjenester melder seg oftest når det har kommet innsigelser mot kravet, hvor vi tar en rask vurdering av kravet og innsigelsene og anbefaler hvordan saken bør behandles videre.

 

Våre advokater har omfattende prosedyreerfaring for domstolene og har bistått ved pengekrav innenfor blant annet entreprise, håndverkertjeneste- og bustadoppføringsloven, alminnelig kjøpsrettslovgivning så vel som alminnelig kontraktpraksis, selskapsrettslige krav og erstatningsrettslige krav.

Hva vil du ha hjelp med?

  • Kontakt med skyldner om mulige betalingsløsninger før rettslige skritt.
  • Søksmålsvarsel
  • Bistand som prosessfullmektig ved domstolene, herunder utarbeidelse av forliksklage/stevning, møte i forliksråd og tingrett, rettsmekling og ved vurdering av anke
  • Innkreving av tilkjent beløp og sakskostnader

Magnus Legal har et løpende samarbeid med inkassokonsulentene i Visma Financial Solutions AS , og bistår gjennom dette kreditorer med inndrivelse av pengekrav.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt i dag for en uforpliktende vurdering av din sak. Fyll ut kontaktskjema eller ta kontakt via telefon eller e-post.

Åpningstid på sentralbordet: Hverdager mellom 08:00-16:00.

+47 55 29 90 00

post@magnuslegal.no

Bruk denne eposten for fakturaspørsmål: invoice@magnuslegal.no