Kontrakter

Inngåelse av kontrakter har både stor praktisk og prinsipiell betydning for driften av en virksomhet. Innkjøpsrutiner blir stadig mer profesjonalisert og personlige relasjoner redusert. Mange opplever dette som kompliserende faktorer ved både inngåelsen og oppfølgingen av kontrakter. Gode og gjennomtenkte kontrakter er imidlertid viktigere enn noensinne. 

Gode skriftlige kontrakter reduserer fremtidig risiko

Gjennomtenkte skriftlige kontrakter klargjør partenes rettigheter og forpliktelser, og bidrar til å unngå at tvil og usikkerhet utvikler seg til konflikter og tvistesaker.

Vil du ha med en profesjonell part på laget ved forhandlinger og utforming av kontrakter? Vårt kontraktsrettsteam har bred generell kompetanse, samt er spesialisert innenfor ulike bransjer.

Hva vil du ha hjelp med?

  • Rådgivning i innledende fase av avtaleinngåelse, herunder offentlig anbudsprosess
  • Kontraktsutforming; skreddersøm eller tilpasning av standardavtaler
  • Kontraktsforhandlinger
  • Kontraktsrevisjon og etterfølgende endringer
  • Rådgivning knyttet til oppfølging av kontrakter, herunder kontraktsledelse
  • Avvikling av kontrakter, herunder mislighold, heving og førtidig uttreden av avtaleforhold

Vi har bred og langvarig praktisk erfaring med kontraktsrett for ulike bransjer og er opptatt av å beskytte dine interesser og sikre din økonomi.

Spør våre advokater om kontrakter og avtaler.

Kontakt meg (web)

Ved å fylle ut dette skjemaet samtykker du til at Magnus Legal kan benytte seg av oppgitt kontaktinformasjon til å kontakte deg for å besvare ditt spørsmål. Det vises for øvrig til vår erklæring om personvern og cookies.