Offentlige anskaffelser

Det samlede innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor utgjorde mer enn 523 milliarder kroner i 2017 (ifølge SSB). Anskaffelsene gjelder alt fra innkjøp innenfor store byggeprosjekter, kjøp av konsulenttjenester, spesialisert utstyr til helsevesenet, tjenestebiler – og et utall andre varer og tjenester.

Det norske regelverket om offentlige anskaffelser bygger i hovedsak på EU-direktiver som Norge er bundet til å implementere gjennom EØS-avtalen. Formålet med regelverket er å bidra til økt verdiskapning i samfunnet basert på forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket er omfattende og byr på både praktiske og rettslige utfordringer for offentlige innkjøpere og for leverandører til det offentlige.

 

Offentlig innkjøper

Våre spesialister har lang erfaring og god kjennskap til reglene og hvordan disse håndheves.

Leverandør til offentlig sektor

Konkrete råd, og hjelp til den delen av anbudsprosessen du ønsker bistand med.

Spør våre spesialister om offentlige anskaffelser.

Kontakt meg (web)

Ved å fylle ut dette skjemaet samtykker du til at Magnus Legal kan benytte seg av oppgitt kontaktinformasjon til å kontakte deg for å besvare ditt spørsmål. Det vises for øvrig til vår erklæring om personvern og cookies.