Stine Louise Windingstad

Stine Louise har bred erfaring innenfor allmenne juridiske fagfelt, men er særlig spesialisert innen kontraktsrett, arv- og skiftesaker. Her kan Stine Louise bistå både med generell rådgivning og tvisteløsning, for eksempel opprettelse og tolkning av avtaleverk som ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakter, testamenter og arveavtaler.

I tillegg har Stine Louise omfattende prosedyreerfaring fra saker som omhandler misbruk av Bank-ID, herav også bestått prøvesak for Høyesterett.

Stine Louise er uteksaminert fra UiO og har arbeidet som advokat siden 2014, sist som advokat i Pretor Advokat i Trondheim. Hun har også vært foreleser for Treider fagskoler og Folkeuniversitet i Trondheim. Videre holder Stine Louise jevnlig foredrag i samarbeid med næringslivet, eksempelvis med fokus på generasjonsskifte.

Språk: Norsk og engelsk