Stine Louise Windingstad

advokat

Stine Louise arbeider med generelle sivile saker for privatpersoner og næringsliv, men er særlig spesialisert innen kontraktsrett, eiendomsrett, og arv- og skiftesaker. Her kan Stine Louise bistå både med generell rådgivning og tvisteløsning, for eksempel opprettelse og tolkning av avtaleverk som ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakter, testamenter og arveavtaler.

I tillegg har Stine Louise omfattende prosedyreerfaring fra saker som omhandler misbruk av Bank-ID, herav også bestått prøvesak for Høyesterett.

Stine Louise er uteksaminert fra UiO og har arbeidet som advokat siden 2014, sist som advokat i Pretor Advokat i Trondheim. Hun har også vært foreleser for Treider fagskoler og Folkeuniversitetet i Trondheim.

Språk: Norsk og engelsk