Entreprise - bygg og anlegg

Entrepriser er avtaler mellom en byggherre og en entreprenør i et bygge- eller anleggsoppdrag. Byggherren er oppdragsgiver og entreprenøren er leverandør. 

Hva må du vite om entrepriser i bygg, anlegg og eiendom?

Entreprisekontraktene kan deles inn i ulike typer. Det vanligste skillet er mellom rene utførelseskontrakter, hvor entreprenøren utfører det byggherren eller oppdragsgiver har prosjektert, og totalentreprisekontrakter hvor entreprenøren har ansvar for å prosjektere det arbeidet som skal utføres.

Norsk Standard (NS) blir en stadige viktigere del av norsk entrepriserett. Tidligere arbeidet kun de store entreprenørene under NS. Nå ser vi at både mellomstore og små bedrifter, helt ned til enkeltpersonforetak, arbeider under NS. Ofte refereres det kun til NS i avtaledokumentet.

Ved bruk av NS-kontraktene er det avgjørende å kjenne reglene og pliktene som følger av standarden. God kunnskap om bestemmelsene i den aktuelle NS, kan spare deg for både tid og penger. Avtalepartene sikres riktig fordeling av rettigheter og plikter, og korrekte sluttoppgjør.

Hva trenger du hjelp med?

 • Kontraktsforhandlinger
 • Utforming av kontrakter
 • Risikoregulering
 • Løpende rådgiving i prosjektet
 • Håndtering av endringer og tillegg
 • Inndriving av utestående krav
 • Håndtering av reklamasjon eller mangler
 • Bistand i forbindelse med sluttoppgjør
 • Stans av arbeider ved betalingsmislighold
 • Forsinkelse og krav om dagmulkt
 • Overtakelsesforretning
 • Tvisteløsning
  • Forhandling om sluttoppgjør
  • Tvistesaker

Spør våre eiendomsadvokater om entreprisekontrakter.

Kontakt meg (web)

Ved å fylle ut dette skjemaet samtykker du til at Magnus Legal kan benytte seg av oppgitt kontaktinformasjon til å kontakte deg for å besvare ditt spørsmål. Det vises for øvrig til vår erklæring om personvern og cookies.