Skatt er kjernen i vår virksomhet.
Hva betyr det for deg?

Skatt er ikke et avgrenset område i din bedrift, men en del av de totale rammebetingelsene. Skatt er et område hvor mye lovstoff, hyppige lovendringer og omfattende praksis fra ligningsmyndighetene og domstolene gjør det lett å trå feil. Samtidig kan feil få store økonomiske konsekvenser.

Vi gir deg den hjelpen du trenger.

Er du i tvil kan det lønne seg å spørre en av våre eksperter. Vi hjelper deg så du rapporterer og betaler riktig, og vi passer også på at du ikke betaler mer enn det som er nødvendig.

Det er viktig for oss å forstå din virksomhet, og å se drift og økonomi fra ditt ståsted. Vår jobb er å gi deg akkurat den hjelpen du trenger.

Hva vil du ha hjelp med?

  • Nasjonal og internasjonal skatt for private og bedrifter
  • Bistand ved utfylling av ligningsoppgaver
  • Klagesaker og kontakt med skattemyndighetene
  • Bistand ved bokettersyn
  • Prosedyre og saker for domstolene
  • Arv og generasjonsskifte
  • Omstruktureringer, fisjon og fusjoner og skattefri omdannelse
  • Bistand ved vedtak om ileggelse av tilleggsskatt eller tvangsmulkt.

Helt siden oppstarten av Magnus Legal i 2005 har våre advokater jobbet med skatt i et større perspektiv. I over ti år har vi samarbeidet tett med regnskapsførerne i Azets (tidligere Visma Services), og våre advokater har derfor en unik forutsetning for å forstå problemstillingene som ligger i grenselandet mellom jus og økonomi.

Spør våre advokater om skatterett.

Kontakt meg (web)

Ved å fylle ut dette skjemaet samtykker du til at Magnus Legal kan benytte seg av oppgitt kontaktinformasjon til å kontakte deg for å besvare ditt spørsmål. Det vises for øvrig til vår erklæring om personvern og cookies.