Selskapsrett

Å lede et selskap kan by på mange utfordringer - helt fra oppstart, gjennom daglig drift og til en eventuell avvikling av selskapet. Magnus Legal kjenner reglene og gir deg gode råd så du kan gjøre det riktig med en gang.

Skal du starte, drive, selge eller avvikle et selskap?

Et selskap og dets eiere går igjennom forskjellige faser som byr på ulike utfordringer. Lovgivningen inneholder verktøy som kan benyttes i disse forskjellige fasene. Selskapsretten kan derfor være et nyttig redskap når man skal etablere langvarig samarbeid med andre aktører, kjøpe og selge eiendom eller andre kostbare gjenstander, innhente ny kapital, omorganisere virksomheten eller løse opp i uenigheter mellom aksjonærer.

Vi har advokater med praktisk innsikt og erfaring, som forstår din bedrift og situasjonen du er i. Vi kan gi deg konkrete og praktiske råd på den delen av prosessen du trenger hjelp til. Eller vi kan hjelpe deg med alt. Du bestemmer.

Magnus Legal har bistått en mengde selskaper i forskjellige faser gjennom de siste tiår. På denne måten har vi opparbeidet oss en verdifull erfaringsbank som du kan dra nytte av. Rådfør deg gjerne med oss allerede i planleggingsstadiet, så kan vi peke ut mulige problemområder så tidlig som mulig.

La vår erfaring bli din styrke!

Hva vil du ha hjelp med?

  • Etablering og drift av aksjeselskaper, herunder omdanninger fra enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper til aksjeselskaper
  • Opprettelse av aksjonæravtaler for å kartlegge aksjonærenes forventninger til hverandre og den videre driften av selskapet. Slike avtaler virker forebyggende på fremtidige konflikter.
  • Optimalisering av selskapsstrukturer i forhold til pågående og fremtidig virksomhet, planlagte transaksjoner og oppkjøp
  • Kjøp og salg av virksomheter og selskaper, herunder bistand til due diligence
  • Rådgivning til aksjonærer ved uenigheter mellom ulike aksjonærgrupperinger
  • Bistand med egenkapitaltransaksjoner som kapitalforhøyelser og nedsettelser, samt utbytte/ skattefri tilbakebetaling av innbetalt kapital
  • Ved tap av egenkapital rådgir vi styret med forslag til tiltak for å oppnå forsvarlig egenkapital slik at virksomheten kan fortsette. Dersom dette ikke lykkes, bistår vi styret med overholdelse av sine plikter for å unngå et etterfølgende styreansvar.

 

I over 10 år har våre advokater samarbeidet med regnskapsførerne og de økonomiske rådgiverne i Azets (tidligere Visma Services). Denne bakgrunnen sammen med praktisk erfaring fra næringslivet, gjør oss rustet til å hjelpe deg bedre. Vårt mål er å se sammenhengene og å gi deg konkrete råd, som du lett kan anvende i din virksomhet. 

Kontakt våre advokater for hjelp med selskapsrett.

Kontakt meg (web)

Ved å fylle ut dette skjemaet samtykker du til at Magnus Legal kan benytte seg av oppgitt kontaktinformasjon til å kontakte deg for å besvare ditt spørsmål. Det vises for øvrig til vår erklæring om personvern og cookies.