Personvern

Det er økt fokus på personvern både i Norge og internasjonalt, med stadig hyppigere kontroller og økte overtredelsesgebyrer. EU strammer grepet for å sikre borgernes personvern. Magnus Legal kjenner det nye regelverket og vet hvordan du bør forholde deg til det.

Lagring av personopplysninger

Retten til et privatliv og til å bestemme over egne personopplysninger er viktig. Disse rettighetene settes på prøve i dagens teknologisamfunn. I næringslivet har du ofte, og i forskjellige sammenhenger, behov for å lagre personopplysninger. Da er det viktig at du gjør det riktig.

Manglende oppfølging av lovpålagte krav knyttet til behandling av personopplysninger kan gi store økonomiske tap og omdømmetap. Vi kan gi konkrete råd som du lett kan implementere i din virksomhet og anvende i din arbeidshverdag.

Hva vil du ha hjelp med?

  • Kartlegging av virksomheters håndtering av personopplysninger
  • Juridiske analyser knyttet til regelverket
  • Databehandleravtaler
  • Personvern i arbeidsforhold
  • Bistand med internkontrollarbeid
  • Utarbeidelse av lovpålagt dokumentasjon, samt malverk
  • Overføring av personopplysninger til utlandet
  • Meldinger og konsesjonssøknader

Spør våre advokater om personvern og lagring av personopplysninger.

Kontakt meg (web)

Ved å fylle ut dette skjemaet samtykker du til at Magnus Legal kan benytte seg av oppgitt kontaktinformasjon til å kontakte deg for å besvare ditt spørsmål. Det vises for øvrig til vår erklæring om personvern og cookies.