Personvern

Den nye personvernforordningen medfører økt fokus på personvern både i Norge og internasjonalt. Dette resulterer i stadig hyppigere kontroller og økte overtredelsesgebyrer. EU strammer grepet for å sikre borgernes personvern. Magnus Legal kjenner det nye regelverket og vet hvordan du bør forholde deg til det.

Lagring av personopplysninger

Retten til et privatliv og til å bestemme over egne personopplysninger er viktig. Disse rettighetene settes på prøve i dagens teknologisamfunn. I næringslivet har du ofte, og i forskjellige sammenhenger, behov for å lagre personopplysninger. Da er det viktig at du gjør det riktig.

Manglende oppfølging av lovpålagte krav knyttet til behandling av personopplysninger kan gi store økonomiske tap, omdømmetap og erstatningskrav fra den berørte. Vi kan gi konkrete råd som du lett kan implementere i din virksomhet og anvende i din arbeidshverdag.

Hva vil du ha hjelp med?

  • Kartlegging av virksomheters håndtering av personopplysninger
  • Juridiske analyser knyttet til regelverket
  • Databehandleravtaler
  • Personvern i arbeidsforhold
  • Bistand med internkontrollarbeid
  • Utarbeidelse av lovpålagt dokumentasjon, samt malverk
  • Overføring av personopplysninger til utlandet
  • Avvikshåndtering

Nye og strengere regler med GDPR

Det er vedtatt en ny EU-forordning kalt GDPR (The General Data Protection Regulation). GDPR trådte i kraft i Norge 20. juli 2018 og førte med seg nye og til dels strengere krav til behandling av personopplysninger.

De nye forpliktelsene innebærer blant annet en strengere informasjonsplikt, som medfører at virksomheter må gi mer omfattende og detaljert informasjon om hvordan de behandler personopplysninger.

Samtidig fikk privatpersoner (de registrerte) nye rettigheter.

Brudd på de nye reglene kan medføre bøter på opptil 20 millioner euro og 4 % av global omsetning. Dette er betraktelig høyere enn bøtene etter det tidligere regelverket. Det er derfor viktig at alle virksomheter sørger for at de oppfyller de nye kravene.

Spør våre advokater om personvern og lagring av personopplysninger.

Kontakt meg (web)

Ved å fylle ut dette skjemaet samtykker du til at Magnus Legal kan benytte seg av oppgitt kontaktinformasjon til å kontakte deg for å besvare ditt spørsmål. Det vises for øvrig til vår erklæring om personvern og cookies.