Merverdiavgift

Akkurat som for skatt er håndtering av merverdiavgift viktig for økonomien i din bedrift. Vi er derfor opptatt av å se avgiftsspørsmålene i sammenheng med selve driften og med resten av bedriftens økonomi.

Rådgivning basert på erfaring og praktisk innsikt

Vi kan hjelpe deg å få øye på de gode løsningene, og sikre at du ikke betaler mer enn du skal. Med erfaring fra privat næringsliv og kunnskap om stadige lovendringer og omfattende praksis på avgiftsområdet, er advokatene i Magnus Legal godt rustet til å forstå dine utfordringer. Du skal få den hjelpen du trenger.

Hva vil du ha hjelp med?

  • Merverdiavgiftsrådgivning
  • Bistand ved registrering
  • Rådgivning ved handel med utlandet
  • Håndtering av oppgavekontroller, bokettersyn, klagesaker og kontakt med skattemyndighetene
  • Omstrukturering og overdragelse av virksomhet, herunder fisjon og fusjon
  • Organisering ved utbygging av tomteområder, infrastruktur, VA-anlegg og oppføring av næringseiendom.

Magnus Legal het tidligere Visma Advokater og i over 10 år har våre ansatte jobbet tett med regnskapsførerne i Visma Services (nå Azets). Samarbeidet bidrar til at vi har en unik praktisk innsikt i bedriftsøkonomiske problemstillinger. Rådene du får er praktiske og anvendelige for deg i din jobb.

Spør våre advokater om merverdiavgift.

Kontakt meg (web)

Ved å fylle ut dette skjemaet samtykker du til at Magnus Legal kan benytte seg av oppgitt kontaktinformasjon til å kontakte deg for å besvare ditt spørsmål. Det vises for øvrig til vår erklæring om personvern og cookies.