M&A - fusjon og oppkjøp

Konsolidering av virksomhet gjennom oppkjøp eller fusjoner er et viktig virkemiddel for selskaper som satser utover organisk vekst. Denne type konsolidering er svært utfordrende, med tunge strategiske beslutninger, finansieringsrunder, komplisert gjennomføring og omfattende etterfølgende integrering. 

Praktisk tilnærming

Advokatfirmaet Magnus Legal har fokus på en praktisk tilnærming til kompliserte juridiske forhold, noe som har gitt oss innsikt i de strategiske utfordringene virksomheter som skal konsolideres møter. Selv om disse prosessene er kompliserte og omfattende, er vårt mål at dette skal skje så enkelt og kostnadseffektivt som mulig. Gjennom vårt samarbeid med Azets Advisory, bistår vi klienter fra unnfangelsen av en konsolideringsprosess, gjennom den praktiske rettslige gjennomføringen og til den etterfølgende integreringen.  

Hva vil du ha hjelp med?

  • Sparringspartner ved strategiske beslutninger 
  • Bistand med finansiering
  • Due diligence før oppkjøp, både juridisk, økonomisk, skatt mv. 
  • Gjennomføringsanalyser ved fusjon
  • Utarbeide avtaler og dokumenter for praktisk gjennomføring

 

 

 

 

 

"Meget gode på forhandlinger og sterke på skatt"

Nils Bergei, CFO, INSTALLIT AS

 

 

Spør oss om råd ved fusjoner og oppkjøp

Kontakt meg (web)

Ved å fylle ut dette skjemaet samtykker du til at Magnus Legal kan benytte seg av oppgitt kontaktinformasjon til å kontakte deg for å besvare ditt spørsmål. Det vises for øvrig til vår erklæring om personvern og cookies.