Arbeidsrett

Har du ansatte i din bedrift? Da er det mye du må huske på. Vår spesialitet er å hjelpe deg som er arbeidsgiver med å ta gode beslutninger.

Riktig håndtering av ansatte – fra start til slutt

Arbeidsrett regulerer rettigheter og plikter mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Det er et stort fokus på arbeidsrettslige spørsmål i næringslivet, og mange arbeidsgivere synes det er utfordrende å forholde seg til vernet arbeidstakere har i henhold til arbeidsmiljøloven.

Rettsområdet er samtidig i stadig utvikling, blant annet på grunn av EU-rettens innflytelse på norsk rett. I tillegg til arbeidsmiljøloven, bør du som arbeidsgiver også kjenne til andre lover og retningslinjer som gjelder i et arbeidsforhold, for eksempel ferieloven og folketrygdloven samt eventuelle tariffavtaler.

Gjennomfører du prosessene riktig, unngår du problemer i etterkant. Arbeidsrett inkluderer alltid mennesker. Sakene som kommer opp må håndteres individuelt og samtidig i samsvar med gjeldende regler. Våre advokater jobber tett med bedriftens ledelse, og vi rådgir innen alle områder av arbeidsretten.

Hva vil du ha hjelp med?

 • Ansettelsesprosessen
 • Utferdigelse av arbeidsreglement og driftsrutiner
 • Tilrettelegging av arbeidstid og avlønning
 • Utbetaling av sykepenger og feriepenger
 • Ferie og permisjon
 • Utfordringer knyttet til likebehandling og diskriminering
 • Etablering og organisering av HMS-rutiner
 • Personvern og kontrolltiltak
 • Oppsigelser og sluttavtaler
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Permittering
 • Utferdigelse av tariffavtaler og pensjonsordninger
 • Generell konflikthåndtering

Magnus Legal, tidligere Visma Advokater, har i over 10 år jobbet tett med det som tidligere het Visma Services, som nå heter Azets. Azets er spesialister på lønn og HR, og samarbeidet vi har med rådgivere og lønnskonsulenter der har ført til at våre advokater sitter med en unik praktisk tilnærming til spørsmål innen arbeidsrett.

Kontakt våre advokater for hjelp med arbeidsrett.

Kontakt meg (web)

Ved å fylle ut dette skjemaet samtykker du til at Magnus Legal kan benytte seg av oppgitt kontaktinformasjon til å kontakte deg for å besvare ditt spørsmål. Det vises for øvrig til vår erklæring om personvern og cookies.