Arbeidsrett

Har du ansatte i din bedrift? Da er det mye du må huske på. Vår spesialitet er å hjelpe deg som er arbeidsgiver med å ta gode beslutninger.

Riktig håndtering av ansatte – fra start til slutt

Arbeidsrett regulerer rettigheter og plikter mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Det er et stort fokus på arbeidsrettslige spørsmål i næringslivet, og mange arbeidsgivere synes det er utfordrende å forholde seg til vernet arbeidstakere har i henhold til arbeidsmiljøloven.

Rettsområdet er samtidig i stadig utvikling, blant annet på grunn av EU-rettens innflytelse på norsk rett. I tillegg til arbeidsmiljøloven, bør du som arbeidsgiver også kjenne til andre lover og retningslinjer som gjelder i et arbeidsforhold, for eksempel ferieloven og folketrygdloven samt eventuelle tariffavtaler.

Gjennomfører du prosessene riktig, unngår du problemer i etterkant. Arbeidsrett inkluderer alltid mennesker. Sakene som kommer opp må håndteres individuelt og samtidig i samsvar med gjeldende regler. Våre advokater jobber tett med bedriftens ledelse, og vi rådgir innen alle områder av arbeidsretten.

Hva vil du ha hjelp med?

 • Ansettelsesprosessen
 • Utferdigelse av arbeidsreglement og driftsrutiner
 • Tilrettelegging av arbeidstid og avlønning
 • Utbetaling av sykepenger og feriepenger
 • Ferie og permisjon
 • Utfordringer knyttet til likebehandling og diskriminering
 • Etablering og organisering av HMS-rutiner
 • Personvern og kontrolltiltak
 • Oppsigelser og sluttavtaler
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Permittering
 • Utferdigelse av tariffavtaler og pensjonsordninger
 • Generell konflikthåndtering

 

 

Oppsigelser og nedbemanning

 

 

Oppsigelser

Det gjelder strenge regler for oppsigelser. For at en oppsigelse skal være lovlig, må det for det første foreligge et saklig oppsigelsesgrunnlag. Videre må selve oppsigelsesprosessen følge strenge formkrav for å være gyldig.

Les mer her:

5 vanlige feil ved oppsigelser – og hvordan unngå dem

Oppsigelse av sykmeldt arbeidstaker

Oppsigelse i prøvetid

4 ting arbeidsgiver bør vite om endringsoppsigelse

 

 

 

Nedbemanning

Det kan være flere årsaker til at en bedrift har behov for å nedbemanne. 

Nedbemanning kan gjøres enten ved oppsigelse av ansatte, eller ved frivillige løsninger som sluttpakker og liknende. 

En virksomhet som skal nedbemanne bør sørge for å ha et godt beslutningsgrunnlag. Beslutningen om nedbemanningen må være forankret i virksomhetens ledelse og aller helst ved styrebeslutning - i alle fall om det rammer et antall ansatte.

Les mer her: 

Nedbemanning - dette bør du vite!

 

 

 

Sluttavtaler

Sluttavtaler kalles også frivillige fratredelsesavtaler og er en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver hvor partene blir enige om at ansettelsesforholdet skal avsluttes og på hvilke vilkår.

I utgangspunktet har arbeidsmiljøloven strenge regler for avslutning av et arbeidsforhold, men partene kan altså, innenfor visse rammer, avtale seg vekk fra disse reglene. På grunn av de strenge reglene bør en sluttavtale utformes på en god nok måte slik at arbeidsgiver unngår konflikter og  krav i etterkant.

Les mer her:

Kjenner du til fordelene ved sluttavtaler?

 

 

Arbeidsavtalen

Arbeidsgiver sitter ofte med den største risikoen dersom det blir tvist om et arbeidsforhold. For å spare bedriften for unødvendige konflikter og kostnader i ettertid er det derfor lurt å bruke nok tid på å utarbeide gode, skriftlige arbeidsavtaler - hvor rettighetene og pliktene til arbeidstaker fremgår.

Vi har satt opp en enkel sjekkliste for å gi deg oversikt over hva som  og bør være inkludert i en arbeidsavtale for at den skal være gyldig og for å unngå begrensninger i arbeidsgivers styringsrett.

Last ned her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varsling

1. januar 2020 fikk vi nye regler om varsling i arbeidsmiljøloven. Målet var å styrke varslerens situasjon, og å gjøre det enklere for bedriftene å håndtere et varsel på en god måte.

Alle arbeidstakere har rett til å varsle om kritikkverdige forhold på sin arbeidsplass. I tillegg kan også elever, verne- og tjenestepliktige, innsatte og pasienter i helsetjenesten varsle. 

Les mer om varsling her: 

Varsling – nye regler i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2020

 

 

Reglene om arbeidstid

Som arbeidsgiver må du passe på at din virksomhet overholder bestemmelsene om arbeidstid. I utgangspunktet må din virksomhet følge reglene om arbeidstid slik disse fremkommer av arbeidsmiljøloven. I guiden vår kan du lese om hovedreglene som gjelder. 

Er virksomheten tariffbundet, er det ofte særreguleringer du må følge i tillegg.

Les også mer i disse bloggene:

Gjennomsnittsberegning av arbeidstid

Kjenner din virksomhet godt nok til reglene for overtid?

Trenger du vikarer? Her er reglene om midlertidig ansettelse!

Rett til lønn på helligdager

 

 

Ferie og ferieavvikling

Feriepenger

Som arbeidsgiver er det nødvendig å kjenne til bestemmelsene for beregning og utbetaling av feriepenger.

Les mer her: 

Utbetaling av feriepenger – har din virksomhet kontroll?

 

Sykmeldt i ferien

Hva gjør du dersom en av dine arbeidstakere blir sykmeldt før eller under den fastsatte ferien sin?

Les mer her:

Sykmeldt i ferien?

 

Overføring av ferie

Har du ansatte som ønsker å overføre ubrukte feriedager til neste år? Da må du kjenne reglene som gjelder for overføring av ferie.

Les mer her: 

Overføring av ferie

 

Kontakt våre advokater for hjelp med arbeidsrett.

Kontakt meg (web)

Ved å fylle ut dette skjemaet samtykker du til at Magnus Legal kan benytte seg av oppgitt kontaktinformasjon til å kontakte deg for å besvare ditt spørsmål. Det vises for øvrig til vår erklæring om personvern og cookies.