Hei, jeg heter Magnus. Hva kan jeg hjelpe med?

Skatt og avgift for fast eiendom

Du som jobber med fast eiendom må forholde deg til både skatte- og avgiftsregelverket. Kunnskap om skatt og merverdiavgift for fast eiendom er viktig for en korrekt og effektiv forvaltning av eiendommene.

 

Reglene kan ha stor innvirkning på investeringene som gjøres. Vår erfaring er at god planlegging ofte viser seg å være en avgjørende suksessfaktor. Vi anbefaler derfor at du har fokus på både skatt og avgift allerede i starten av eiendomsprosjektet. Da unngår du overraskelser underveis og kan ferdigstille prosjektet til rett tid og riktig pris.

Hva vil du ha hjelp med?

 • Frivillig registrering for utleie av bygg
 • Justeringsregler
 • Salg av eiendom eller eiendomsselskap
  • Avklaring av de juridiske og økonomiske konsekvenser ved salg av aksjer kontra innmatsalg i eiendomsselskaper, særlig med sikte på skatt, mva, pant, dokumentavgift og aksjelovgivningen.
  • Gjennomføring av nødvendige omstruktureringer
  • Utarbeidelse av nødvendig avtaleverk
  • Gjennomføring av det økonomiske oppgjøret, herunder dialog med finansielle aktører
 • Oppussing eller påkostning av næringslokaler
 • Eiendomsskatt
 • Merverdiavgift ved leietakers konkurs
 • Formuesskatt
 • Struktur på eiendomsporteføljen
  • Avklaring på hvordan eiendomsporteføljen skal struktureres for å få en optimal tilpasning til skatt- og avgiftsreglene samt til aksjelovgivning og pantelov
  • Avklare økonomiske risikoforhold ved drift
  • Avklare salgsrelaterte forhold, gjennomføring av juridisk vendor-due dilligence
  • Gjennomføring av nødvendig omstrukturering
 • Merverdiavgift i utbyggingsprosjekter
  • Avklare modell for utbygger ved utbygging av infrastruktur ved utbygging av areal for næring, bolig og fritidsbebyggelse
  • Bistand ifm reguleringsplan
  • Bistand ifm utarbeidelse av utbyggingsavtaler iht plan- og bygningsloven
  • Avklaring av mva-fradrag, anleggsbidragsmodell og justeringsmodell

Tenk skatt og merverdiavgift allerede i tidlig fase i eiendomsprosjekter

Skatte- og avgiftsregelverket byr nemlig på muligheter du ønsker å få med deg og fallgruver du ønsker å unngå.

Det er forskjell på næringseiendom og boligeiendom når det gjelder fradragsrett. I større prosjekter kan man ha mange forskjellige eiendomstyper, for eksempel: næringsseksjoner, boligseksjoner, parkeringsområder og felles uteområder.

Det kan derfor være lurt både skatte- og avgiftsmessig, å strukturere større eiendomsprosjekter i en holdingstruktur.

Les mer i denne bloggen: Tenk merverdiavgift i tidlig fase i eiendomsprosjekter

 

Skatt Avgift Fast Eiendom Et Godt Tips Hv

Fradrag for merverdiavgift på infrastruktur

Som vilkår for å få byggetillatelse kan iendomsutviklere bli pålagt å opparbeide og bekoste offentlig infrastruktur, slik som VA-anlegg, vei- og gangsti, lysanlegg o.l. Det kan være store kostnader knyttet til bygging av infrastruktur. Spørsmålet blir da: Hvordan kan man innrette seg for å unngå at merverdiavgift på offentlig infrastruktur blir en kostnad for utbygger?

Anleggsbidragsmetoden og justeringsmetoden er to velkjente modeller som kan løfte merverdiavgift av byggetiltaket.

Les mer her: Slik får du fradrag for merverdiavgift på infrastruktur

MVA ved salg av et eiendomsprosjekt

Merverdiavgift er bare ett av mange forhold som må hensyntas i en eiendomstransaksjon. Men ettersom merverdiavgift alene kan utgjøre 25 % av kostnadene i et eiendomsprosjekt er det viktig å kjenne reglene.

Her er forholdene du må være klar over dersom du skal selge et eiendomsprosjekt før det er ferdigstilt:

Slik håndterer du mva ved salg av eiendomsprosjekt

Oppføring av næringseiendom

I mange tilfeller har du rett til å fradragsføre merverdiavgift på oppføringskostnadene. Men visse vilkår gjelder. Blant annet er det en betingelse for full fradragsrett at hele arealet helt eller delvis skal brukes i avgiftspliktig virksomhet.

En signert leiekontrakt med en avgiftspliktig leietaker, er ofte inngangsbilletten til fradragsrett.

Mva-fradrag ved oppføring av næringseiendom

Utbygging av boligfelt

Fradragsretten for merverdiavgift ved utbygging av boligfelt avhenger av om utbygging skjer i privat eller offentlig regi. Et slikt skille i regelverket er kunstig fordi sluttbruken er den samme. Man burde derfor ikke skille mellom hvem det er som har ført opp anlegget.

Skillet er også uheldig pga ressurskrevende refusjonsmodeller som  praktiseres ulikt over hele landet.

Mva og utbygging av boligfelt – et regelverk for forskjellsbehandling

Miljøsanering av eiendom

I dag skifter mange større eiendommer karakter og går fra å være industritomter til å bli brukt til utbygging av boliger. Dette utløser i enkelte tilfeller krav om sanering av tomten, og noen må plukke opp denne regningen. Slike saneringstiltak kan koste mye. Da er det viktig å vite om merverdiavgiften på arbeidet kan fradragsføres, eller om avgiften blir en endelig kostnad.

Får man fradrag for mva på kostnader til miljøsanering av eiendom?

Skatt Avgift Fast Eiendom Miljøsanering Hv

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt i dag for en uforpliktende vurdering av din sak. Fyll ut kontaktskjema eller ta kontakt via telefon eller e-post.

Åpningstid på sentralbordet: Hverdager mellom 08:00-16:00.

+47 55 29 90 00

post@magnuslegal.no

Bruk denne eposten for fakturaspørsmål: invoice@magnuslegal.no