Hei, jeg heter Magnus. Hva kan jeg hjelpe med?

Få hjelp med pengekrav av våre erfarne advokater

Et pengekrav kan oppstå på ulike grunnlag, for eksempel i forbindelse med låneavtaler, kjøpsavtaler, leieavtaler eller andre løpende avtaler. Pengekrav kan også oppstå uten avtale, for eksempel der erstatning gjøres gjeldende.

Behovet for advokattjenester oppstår ofte når det fremmes innsigelser mot kravet. Vi foretar en rask vurdering av kravet og innsigelsene og anbefaler hvordan saken bør behandles videre.

Våre tjenester:

  • Kontakt med skyldner om mulige betalingsløsninger før rettslige skritt.
  • Søksmålsvarsel.
  • Bistand som prosessfullmektig ved domstolene, herunder utarbeidelse av forliksklage/stevning, møte i forliksråd og tingrett, rettsmekling og ved vurdering av anke.
  • Innkreving av tilkjent beløp og sakskostnader.
Advokater Miljo 13 1200Px

Omfattende erfaring med prosedyre i pengekrav

Våre advokater har omfattende erfaring med prosedyre for domstolene og har bistått ved pengekrav innenfor blant annet entreprise, håndverkertjenesteloven og bustadoppføringsloven, alminnelig kjøpsrett, alminnelig kontraktspraksis, selskapsrettslige krav og erstatningsrettslige krav.

Magnus Legal har også et løpende samarbeid med inkassokonsulentene i Visma Financial Solutions AS , og bistår gjennom dette kreditorer med inndrivelse av pengekrav.