Hei, jeg heter Magnus. Hva kan jeg hjelpe med?

Godt utformede kontrakter reduserer risikoen for din bedrift

Gjennomtenkte skriftlige kontrakter klargjør partenes rettigheter og forpliktelser, og bidrar til å unngå at tvil og usikkerhet utvikler seg til konflikter og tvistesaker.

Med gode kontrakter beskytter vi dine interesser

Når innkjøpsrutiner blir stadig mer profesjonalisert og personlige relasjoner reduseres, får inngåelse av gode kontrakter stor praktisk og prinsipiell betydning for driften av en virksomhet. Mange opplever dette som kompliserende faktorer ved både inngåelsen og oppfølgingen av kontrakter. Gode og gjennomtenkte kontrakter er imidlertid viktigere enn noensinne.

Vil du ha med en profesjonell part på laget ved forhandlinger og utforming av kontrakter? Vi er opptatt av å beskytte dine interesser og sikre din økonomi. Vårt kontraktsrettsteam har bred generell kompetanse og er spesialisert innenfor ulike bransjer

Våre tjenester:

  • Rådgivning i innledende fase av avtaleinngåelse.
  • Kontraktsutforming; skreddersøm eller tilpasning av standardavtaler.
  • Kontraktsforhandlinger.
  • Kontraktsrevisjon og etterfølgende endringer.
  • Rådgivning knyttet til oppfølging av kontrakter, herunder kontraktsledelse.
  • Avvikling av kontrakter, herunder mislighold, heving og førtidig uttreden av avtaleforhold.

Hva med signeringsforbehold når en bindende avtale er inngått?

Les saken

Når trenger du aksjonæravtale?

Les saken