Hei, jeg heter Magnus. Hva kan jeg hjelpe med?

Erfarne advokater innen utleie av fast eiendom

Hvilke rettigheter og plikter har partene i et leieforhold? Det er vesentlige forskjeller mellom utleie til næring og bolig.

Som utleier av fast eiendom står du overfor mange juridiske aspekter, inkludert merverdiavgift og skatt, samt betydelig risiko knyttet til leieavtalen mellom deg og leietaker. Det er derfor avgjørende å ha robuste leieavtaler som sikrer stabil leieinntekt, klare vedlikeholdsansvarsfordelinger, og tydeliggjør rettigheter og plikter. Avtalen bør også regulere bruksformål for lokalene og håndtering av mislighold med tilhørende sanksjoner.

Våre advokater har grundig kjennskap til regelverket om utleie av både næringslokaler og bolig. Vi tilbyr juridisk bistand for å utforme leieavtaler som minimerer din risiko og forebygger potensielle konflikter.

Våre tjenester:

  • Utleie/leie av næringslokaler.
  • Utforming av tilpassede leieavtaler.
  • Tvist om vedlikehold av lokaler.
  • Inndriving av utestående husleie.
  • Opphør av leieforhold: Oppsigelse, heving av leieforhold, tilbakelevering og reklamasjoner.
  • Merverdiavgift ved utleie.
  • Forhandlinger og tvistesaker (herunder husleietvistutvalg).
  • Utforme leieavtaler.
  • Håndtering av reklamasjoner.
  • Krav om utbetaling av depositum.

Merverdiavgift og utleie av fast eiendom

Frivillig registrering i MVA-registeret ved utleie av fast eiendom

Utleie av fast eiendom er unntatt fra merverdiavgiftsplikt. Utleier kan imidlertid sikre seg fradragsrett for inngående merverdiavgift på kostnader knyttet til utleien dersom han leier ut til avgiftspliktige næringsdrivende og registrerer seg frivillig i Merverdiavgiftsregisteret. Husk at utleier da må beregne utgående merverdiavgift på husleien.

Merverdiavgift ved utleie av kontorhotell eller co-working

En utleievariant som har hatt en betydelig vekst i senere tid er de såkalte «kontorhotellene» eller «co-working» som det også kalles. Kontorhotell har en kontinuerlig utskiftning av fremleietakere, som benytter arealet på ulik måte og med ulik leietid. Dette kan by på utfordringer knyttet til merverdiavgiftbehandlingen.

Se også:

Utviklingsavtaler og utbyggingsavtaler: Effektive og viktige verktøy

Les saken

Tiltak ved reklamasjon i byggeprosjekt

Les saken