Hei, jeg heter Magnus. Hva kan jeg hjelpe med?

Skatt er kjernen i vår virksomhet, hva betyr det for deg?

Skatt er en integrert del av din bedrifts rammebetingelser og har stor innvirkning på økonomien. Sammen med deg setter vi oss inn i din virksomhet og ser på drift og økonomi fra ditt ståsted. Deretter hjelper vi deg med å rapportere og betale korrekt, og sørger for at du ikke betaler mer enn nødvendig.

Skatteadvokater med solid kompetanse

Siden vår oppstart i 2005 har våre advokater hatt et bredt fokus på skatt, både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom tett samarbeid med noen av Norges største regnskapsmiljøer har våre advokater og juridiske rådgivere opparbeidet seg en unik innsikt i problemstillinger som ligger i skjæringspunktet mellom jus og økonomi.

Våre tjenester:

  • Nasjonal og internasjonal skatt for private og bedrifter.
  • Bistand ved utfylling av ligningsoppgaver.
  • Klagesaker og kontakt med skattemyndighetene.
  • Bistand ved bokettersyn.
  • Prosedyre og saker for domstolene.
  • Arv og generasjonsskifte.
  • Omstruktureringer, fisjon og fusjoner og skattefri omdannelse.
  • Bistand ved vedtak om ileggelse av tilleggsskatt eller tvangsmulkt.
Erfarne skatteadvokater

Spør oss om skatt

Skatt er et komplekst område med utførlig lovstoff, hyppige lovendringer og en omfattende praksis fra ligningsmyndigheter og domstoler, hvor feil kan få store økonomiske konsekvenser for både deg og din bedrift.

Er du usikker på hvordan du skal rapportere og håndtere skatt, kan det være lønnsomt å konsultere en av våre advokater. Vi hjelper deg med å rapportere og betale korrekt, samtidig som vi sikrer at du ikke betaler mer enn nødvendig.

format_quote
Meget gode på forhandlinger og sterke på skatt.

Nils Bergei | CFO | INSTALLIT AS

Feil på årets skatteoppgjør? Slik retter du opp

Les saken

En rask titt på den norske formueskatten

Les saken