Hei, jeg heter Magnus. Hva kan jeg hjelpe med?

Utbyggingsavtaler er gode verktøy for utbygging av bolig- og næringsareal

Utbyggingsavtaler spiller en sentral rolle både i privat og offentlig sektor, hvor de regulerer samarbeidet mellom utvikler og enten kommune eller grunneier i utviklingen av bolig- og næringsarealer. Disse avtalene fastsetter ansvar for infrastrukturutvikling og andre nødvendige tiltak, sikrer overholdelse av plan- og bygningsloven, og fremmer bærekraftig byutvikling.

Trenger du en utbyggingsavtale for ditt prosjekt? Våre erfarne advokater har bred kompetanse innen utviklingsprosjekter og kan hjelpe deg med å utforme robuste avtaler som oppfyller alle kravene.

Våre tjenester:

  • Utarbeidelse av reguleringsplan og reguleringsvedtekter.
  • Forhandlinger med kommunen om nødvendige tiltak og saklig sammenheng.
  • Utforming av utbyggingsavtale med kommunen.
  • Forhandlinger om vilkår for utbygging med grunneier.
  • Gjennomføring av utbyggingsavtalen inkludert finansiering, pantsettelse, fradelinger og oppgjør med grunneier.
  • Bistand ved salg av tomter til kunder.

Se også:

Utviklingsavtaler og utbyggingsavtaler: Effektive og viktige verktøy

Les saken

Tiltak ved reklamasjon i byggeprosjekt

Les saken