Hei, jeg heter Magnus. Hva kan jeg hjelpe med?

Vi hjelper deg lykkes med din bedrift

Å lede et selskap innebærer mange utfordringer, fra oppstart og daglig drift til eventuelle fisjoner eller fusjoner. Hos Magnus Legal er vi eksperter på lovverket og gir deg kvalifiserte råd for å støtte deg i å lede din bedrift effektivt.

La vår kompetanse være ditt konkurransefortrinn

Selskaper og deres eiere møter ulike utfordringer gjennom forskjellige faser. Lovgivningen gir verktøy som kan benyttes i disse fasene. Selskapsretten er avgjørende for å etablere langvarige samarbeid, kjøpe eller selge eiendom, innhente kapital, omorganisere virksomheten eller løse uenigheter mellom aksjonærer.

Vi har erfarne advokater med dyp forståelse for bedrifters behov og situasjoner. Vi tilbyr konkrete og praktiske råd tilpasset din spesifikke situasjon, enten det gjelder deler av prosessen eller hele prosessen. Magnus Legal har bistått mange selskaper gjennom ulike faser, og vår omfattende erfaringsbank står til din disposisjon. Ta gjerne kontakt med oss tidlig i planleggingsfasen slik at vi kan identifisere potensielle utfordringer på et tidlig stadium.

Våre tjenester:

  • Etablering og drift av aksjeselskaper, herunder omdanninger fra enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper til aksjeselskaper
  • Opprettelse av aksjonæravtaler for å kartlegge aksjonærenes forventninger til hverandre og den videre driften av selskapet. 
  • Optimalisering av selskapsstrukturer i forhold til pågående og fremtidig virksomhet, planlagte transaksjoner og oppkjøp
  • Kjøp og salg av virksomheter og selskaper, herunder bistand til due diligence
  • Rådgivning til aksjonærer ved uenigheter mellom ulike aksjonærgrupperinger
  • Bistand med egenkapitaltransaksjoner som kapitalforhøyelser og nedsettelser, samt utbytte/skattefri tilbakebetaling av innbetalt kapital
  • Ved tap av egenkapital rådgir vi styret med forslag til tiltak for å oppnå forsvarlig egenkapital slik at virksomheten kan fortsette. Dersom dette ikke lykkes, bistår vi styret med overholdelse av sine plikter for å unngå et etterfølgende styreansvar.
Ikoner Mørkeblå Bankruptcy

Konkurs, insolvens og restrukturering

Har ditt selskap økonomiske problemer? Vi kan hjelpe deg med alle spørsmål relatert til insolvent, restrukturering og konkurs. 

Ikoner Mørkeblå M&A

M & A - Fusjon og Fisjon

Skal du gjennomføre en fusjon eller fisjon av din bedrift? Vi bistår bedrifter gjennom hele konsolideringsprosessen, fra planlegging og rettslig gjennomføring til etterfølgende integrering.

Ikon Mork Blaa Generasjonsskifte

Generasjonsskifte & eierskifte

Skal du gjennomføre et generasjonsskifte i bedriften din? Vi hjelper deg med praktiske råd og løsninger slik at sikrer din bedrifts fremtid. 

Ikon Mork Blaa Copyright

Immaterielle rettigheter

Har du kontroll på din bedrifts verdier? Vi hjelper våre kunder med å få oversikt over verdiene og gir deg råd om hvordan sikre og forvalte dine immaterielle verdier. 

format_quote
Meget kompetente mennesker på hver sine fagområder. Oser av tillitt og kvalitet!

Kjetil Holmefjord | Daglig leder | COMM BROKER BERGEN AS

Lover og regler å tenke på ved generasjonsskifte og aksjeoverføring

Les saken

Gjennomfør et generasjonsskifte i bedriften uten å miste kontrollen

Les saken