Hei, jeg heter Magnus. Hva kan jeg hjelpe med?

Advokater med spisskompetanse på de arbeidsrettslige spørsmålene i næringslivet

Å ha ansatte innebærer mye ansvar, og lovverket kan være vanskelig både å navigere og holde seg oppdatert på. Våre advokater innen arbeidsrett er alltid oppdaterte og gir deg rådgivning på alle områder av arbeidsretten.

Vi hjelper deg med å håndtere ansatte - fra ansettelse til avslutning

Arbeidsrett berører alltid enkeltmennesker og regulerer rettighetene og pliktene mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Hver sak må behandles individuelt og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. For arbeidsgivere er det avgjørende å handle i samsvar med loven for å unngå problemer i etterkant.

Det er derfor essensielt å ha gode rutiner og prosesser for håndtering av ansatte. Dette er til fordel for både deg, din bedrift og dine ansatte. Våre advokater har solid kompetanse innen alle områder av arbeidsrett og kan hjelpe deg med å etablere og sikre effektive rutiner og prosesser, fra ansettelse til avslutning av arbeidsforhold.

Våre tjenester:

 • Ansettelsesprosessen.
 • Utferdigelse av arbeidsreglement og driftsrutiner.
 • Tilrettelegging av arbeidstid og avlønning.
 • Utbetaling av sykepenger og feriepenger.
 • Ferie og permisjon.
 • Utfordringer knyttet til likebehandling og diskriminering.
 • Etablering og organisering av HMS-rutiner.
 • Personvern og kontrolltiltak.
 • Oppsigelser og sluttavtaler.
 • Virksomhetsoverdragelse.
 • Permittering.
 • Utferdigelse av tariffavtaler og pensjonsordninger.
 • Generell konflikthåndtering.
vi hjelper deg med nedbemanning, oppsigelser og permitteringer

Nedbemanning, oppsigelse eller permittering?

Er du i en situasjon hvor du må nedbemanne, si opp eller permitter en eller flere ansatte?

Vårt klare råd er å sørge for at du har et dokumentert og saklig oppsigelsesgrunnlag. Videre må du også følge en lovlig fremgangsmåte, spesielt viktig er gjennomføringen av drøftelsesmøtet.

Er du usikker på hvordan du skal gå frem? Ta kontakt med oss for en gjennomgang.

Når må en bedrift ha verneombud?

Les saken

Er forbudet mot innleie fra bemanningsforetak i strid med EØS-retten?

Les saken