Hei, jeg heter Magnus. Hva kan jeg hjelpe med?

Stine Sofie Stiftelsen

Magnus Legal bidrar med økonomisk støtte slik at Stine Sofies Stiftelse kan nå målet om at alle barn i Norge skal ha en barndom uten vold og overgrep.

Stine Sofies Stiftelse jobber for å sikre bedre rettsvern for barn som utsettes for kriminelle handlinger, både i kriminalpolitikken og rettssystemet. Mesteparten av stiftelsens arbeid finansieres gjennom gaver og innsamlede midler fra enkeltpersoner, bedrifter, stiftelser, fond og lignende.

Etablert i 2000, har stiftelsen siden da arbeidet for å endre samfunnet ved å være modig, kompromissløs og alltid på barnas side. Ved utgangen av 2022 har stiftelsen 60 ansatte som jobber med å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn, samt ivareta de voldsutsatte barna.

Mål 16 Bokmål (1)

FNs bærekraftsmål nummer 16

Fred og rettferdighet og velfungerende institusjoner. Dette ved å sørge for rettsvern for barn og unge og bygge velfungerende, ansvarlig og inkluderende institusjoner på alle nivåer. 

format_quote
Stine Sofie Stiftelsen gjør et viktig arbeid for barn og unge, og jeg er stolt av at Magnus Legal har valgt dette som sitt hjerteprosjekt.

Marit Monsen | Daglig leder | Magnus Legal