Hei, jeg heter Magnus. Hva kan jeg hjelpe med?

Sammen løser vi kompliserte problemstillinger

Når en bedrift opplever krevende tider og økonomiske utfordringer, møter eiere, ledere, styret og kreditorer en rekke komplekse problemstillinger.

Våre advokater har solid erfaring med å håndtere slike situasjoner og kan hjelpe deg med å unngå konkurs. Vi samarbeider tett med deg for å grundig gjennomgå situasjonen og finne gode, langsiktige og realistiske løsninger.

Våre tjenester:

  • Selskapsgjennomgang og situasjons- og handlingsanalyse relatert til virksomheten
  • Vurdering av lånetransaksjoner, sikkerhetstillelser og panterettslige spørsmål
  • Bistand i forbindelse med gjeldsforhandlinger.
  • Sikring av kreditorinteresser, herunder tvangsfullbyrdelse, sikring og forføyning
  • Ansvarssaker, herunder styreansvar, revisoransvar og daglig leders ansvar.
  • Granskningsledelse
  • Oppbud eller konkursbegjæring
  • Håndtering av krav og mellomværende med konkursbo, herunder også omstøtelsessaker

Se også:

Ikon Hvit Copyright (1)

Immaterielle rettigheter

Få hjelp til å få oversikt over verdiene i selskapet ditt og sikre dine verdier. 

Ikon Hvit Generasjonsskifte

Generasjonsskifte & eierskifte

Få hjelp til planlegging og gjennomføring av prosesser for å sikre en smidig og vellykket overføring av ansvar, eierskap og kunnskap. 

Ikon Hvit M&A

M & A - Fusjon og Fisjon

Få støtte gjennom hele konsolideringsprosessen, fra strategisk planlegging og juridisk rådgivning til praktisk gjennomføring og integrasjon.