Hei, jeg heter Magnus. Hva kan jeg hjelpe med?

Sørg for å sikre din bedrifts verdier

Dine immaterielle verdier kan representere betydelige økonomiske fordeler for din bedrift. Sørg for at de er riktig sikret og under kontroll.

Driver du en bedrift, er det sannsynlig at du har betydelige immaterielle verdier. Disse kan omfatte fysiske eiendeler som bygninger og maskiner, samt ikke-fysiske eiendeler som varemerker og visuell design. Uansett er det viktig å ha kontroll over bedriftens verdier og sikre at de blir riktig forvaltet.

Ulike typer immaterielle rettigheter:

  • Patentrett: Vern av oppfinnelser
  • Varemerkerett: Vern av kjennetegn for varer eller tjenester. 
  • Designrett: Vern av produkters utseende eller form. 
  • Opphavsrett: Vern av litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk. 
  • Bedriftshemmeligheter: Vern av bedriftsspesifikke informasjon som har betydning for konkurranseevnen. 

Se også:

Ikon Hvit Generasjonsskifte

Generasjonsskifte & eierskifte

Få hjelp til planlegging og gjennomføring av prosesser for å sikre en smidig og vellykket overføring av ansvar, eierskap og kunnskap. 

Ikon Hvit M&A

M & A - Fusjon og Fisjon

Få støtte gjennom hele konsolideringsprosessen, fra strategisk planlegging og juridisk rådgivning til praktisk gjennomføring og integrasjon.

Ikon Hvit Bankruptcy

Konkurs, insolvens og restrukturering

Få hjelp til å komme gjennom bedriftens krevende tider.