Hei, jeg heter Magnus. Hva kan jeg hjelpe med?

Utbyggingsavtaler med kommunen

En utbyggingsavtale med kommunen skal følge reglene i plan- og bygningsloven og kan omfatte alle typer arealformål, men anvendes vanligvis i forbindelse med større boligutbygginger eller næringsutbygginger. Kommunen bruker gjerne utbyggingsavtaler for å oppnå økt kontroll med utformingen av bebyggelsen i kommunen samt med utbygging av infrastruktur som utbygger etter reguleringsplanen skal bekoste.

 

Essensen i utbyggingsavtalen består i at utbygger påtar seg å bygge eller finansiere tiltak som er nødvendig for gjennomføring av planen, det kan for eksempel være infrastruktur som vei, vann, avløp, busslommer og renseanlegg. Noen av disse tiltakene kan etter loven pålegges som vilkår for utbygging, men i utbyggingsavtalen kan en utbygger ta på seg tiltak som går utover dette.

 

 

Det finnes noen begrensninger i hva som kan avtales. Tiltaket må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og til de plikter kommunen påtar seg i avtalen. I tillegg må kostnaden for utbygger stå i rimelig forhold til belastningen kommunen tar. Tiltaket må videre være av nødvendig karakter og ha en saklig sammenheng med utbyggingen. Begrensningene følger av plan- og bygningsloven, og skal beskytte utbygger for urimelige pålegg fra det offentlige.

 

Hva vil du ha hjelp med?

  • Bistand ifm utarbeidelse av reguleringsplan og utforming av reguleringsvedtekter.
  • Forhandlinger med kommune om hva som er tiltak av nødvendig karakter og saklig sammenheng.
  • Utarbeidelse av utbyggingsavtale med kommunen.

Utbyggingsavtaler med grunneier

En utbyggingsavtale med grunneier, som alternativ til kjøp av grunneiendommen, kan gi utbygger en rett (opsjon) til å bygge ut en grunneiendom som enda ikke er regulert til formålet.

 

Et alternativ kan også være å bygge ut en regulert grunneiendom, men der oppgjør til grunneier skal skje suksessivt likt med salg av tomter. Dette gir bedre likviditet til utbygger og bedre fortjeneste til grunneier.

Hva vil du ha hjelp med?

  • Bistand ifm forhandlinger om vilkår for utbygging av grunneiendom med grunneier.
  • Bistand ifm utarbeidelse av reguleringsplan og vedtekter.
  • Utarbeidelse av utbyggingsavtalen.
  • Gjennomføring av avtalen såsom finansiering, pant, fradelinger og oppgjør med grunneier.
  • Bistand ifm salg av tomter til kunde.

 

Ta gjerne kontakt dersom dette er aktuelle problemstillinger for ditt utbyggingsprosjekt.