Hei, jeg heter Magnus. Hva kan jeg hjelpe med?

Advokater med spisskompetanse innen forretningsjus

Vi er et advokatfirma med spesialisering i forretningsjus, og besitter omfattende ekspertise og erfaring innen skatt, merverdiavgift, selskapsrett, arbeidsrett og tilgrensede juridiske områder.

Kontrakter Advokat
Hos Magnus Legal har vi alltid fokusert på utfordringer knyttet til skatt og merverdiavgift. Vi forstår imidlertid at du også møter andre problemstillinger i din daglige virksomhet. For å dekke de ulike behovene som kan oppstå ved drift av selskaper, tilbyr vi derfor forretningsadvokater med solid ekspertise innen en rekke juridiske områder. Med en praktisk tilnærming gir vi råd som du enkelt kan implementere i din arbeidshverdag. Du skal få den hjelpen du trenger til rett tid og avtalt pris.
Ikoner Mørkeblå Tax

Skatterett

Vi tilbyr bistand innen nasjonal og internasjonal skatt, hjelp ved bokettersyn, tilleggsskatt eller tvangsmulkt, skattefri omdannelse, prosedyre og mer.

Ikoner Mørkeblå VAT

Merverdiavgift

Vi tilbyr rådgivning og hjelp med håndtering av merverdiavgift, inkludert handel med utlandet, mva-registrering, oppgavekontroll, bokettersyn, omstrukturering og overdragelse av virksomhet, og mer.

Ikoner Mørkeblå Corporate Law

Selskapsrett

Få hjelp med etablering, drift, salg, kjøp, omstruktureringer, opprettelse av aksjonæravtaler, egenkapitaltransaksjoner, og mer.

Ikoner Mørkeblå Labor Law

Arbeidsrett

Vi bistår med virksomhetsoverdragelser, oppsigelser, sluttavtaler, permitteringer, utarbeidelse av arbeidskontrakter, samt utforming av reglement og driftsrutiner, og mer.

Ikoner Mørkeblå Immigration

Arbeidsimmigrasjon

Vi hjelper bedrifter og deres ansatte med evaluering av behov for oppholdstillatelse, søknad om visum, oppholdstillatelse, familiegjenforening, meldeplikt, rådgivning ved bruk av faglært utenlandsk arbeidskraft, og mer.

Ikoner Mørkeblå Real Estate

Eiendomsrett

Vi hjelper deg med spørsmål og bistand knyttet til utleie, eiendomstransaksjoner, skatt og avgift, utbyggingsavtaler, eiendomsoppgjør, entreprise og mer.

Ikoner Mørkeblå Moneytary Claims

Pengekrav

Vi tilbyr bistand med å utforske mulige betalingsløsninger før rettslige skritt, håndtere søksmålsvarsler, innkreving av tilkjent beløp og sakskostnader, samt representasjon som prosessfullmektig ved domstolene, og mer.

Ikoner Mørkeblå Contracts

Kontraktsrett

Vi tilbyr rådgivning i den innledende fasen av avtaleinngåelse, utforming av kontrakter, kontraktsforhandlinger, kontraktsoppfølging og avvikling av kontrakter, samt mer.

Ikoner Mørkeblå Sustainability

Bærekraft

Vi hjelper bedrifter med blant annet å sikre etterlevelse av gjeldende lover, inkludert Åpenhetsloven, ESG Due Diligence, ulike miljøsertifiseringer, utvikling av bærekraftsstrategier, samt gjennomføring og utarbeidelse av nødvendige rapporter og dokumentasjon.

Ikon Mørke Blåinternational Business

Internasjonal virksomhet

Vi tilbyr blant annet assistanse til bedrifter med skatteplikt i utlandet, inkludert håndtering av skatteavtaler, kontrakter, merverdiavgift, NOKUS-regler og dine forpliktelser som arbeidsgiver med mer.

Ikon Mork Blaa Privacy

Personvern

Vi bistår bedrifter med kartlegging av personopplysninger, utforming av databehandleravtaler, håndtering av personvern i arbeidsforhold og utarbeidelse av nødvendig lovpålagt dokumentasjon med mer