Hei, jeg heter Magnus. Hva kan jeg hjelpe med?

Stine Sofies Stiftelse

Stine Sofies Stiftelse arbeider for at barn som utsettes for kriminelle handlinger skal sikres et bedre rettsvern i kriminalpolitikken og innenfor rettssystemet.

 

Mesteparten av stiftelsens arbeid dekkes gjennom gaver og innsamlede midler fra enkeltpersoner, bedrifter, stiftelser, fond og lignende.

 

 

Magnus Legal bidrar med økonomisk støtte slik at Stine Sofies Stiftelse kan nå målet om at alle barn i Norge skal ha en barndom uten vold og overgrep.

 

Ved hjelp av hjerteprosjektet ønsker Magnus Legal å ta samfunnsansvar ved å være aktive bidragsytere og gi tilbake til de som trenger det.  

 

Mer informasjon om vårt arbeid med dette formålet kommer i løpet av 2023! Følg med!

FNs bærekraftmål 16

Fred og rettferdighet og velfungerende institusjoner. Dette ved å sørge for rettsvern for barn og unge og bygge velfungerende, ansvarlig og inkluderende institusjoner på alle nivåer.

 

Mål 16 Bokmål

Stine Sofies Stiftelse

Stine Sofies Stiftelse ble etablert i 2000, og har siden den gang arbeidet for å endre samfunnet gjennom å være modig, kompromissløs og alltid på barnas side. Ved utgangen av 2022 er det 60 ansatte i stiftelsen, og de jobber med å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn - og ivareta de voldsutsatte barna.

Her kan du lese mer om Stine Sofies Stiftelse (ekstern lenke)

Stine Sofies Stiftelse Hjerteprosjekt

Stine Sofies Stiftelse gjør et viktig arbeid for barn og unge, og jeg er stolt av at Magnus Legal har valgt dette som sitt hjerteprosjekt.

Marit Monsen Ny

Marit Monsen

/

Daglig leder i Magnus Legal