Webinar 25.08.2021 Virksomhetsoverdragelse Web

Virksomhetsoverdragelse

Ved virksomhetsoverdragelser er det spesielt viktig at arbeidsmiljølovens regler blir fulgt. Både tidligere og ny arbeidsgiver kan bli erstatningsansvarlig dersom arbeidstakernes rettigheter ikke blir respektert.

Program

Våre erfarne advokater tar deg gjennom følgende tema:

  • Hva er en virksomhetsoverdragelse?
  • Vilkårene for virksomhetsoverdragelse
  • Virkningene av en virksomhetsoverdragelse
  • Kan en virksomhetsoverdragelse begrunne oppsigelser?


Vi vil ha fokus på arbeidsgivers rettigheter og plikter, og hvordan prosessen best bør gripes an.

 

Praktisk informasjon

Dato: Onsdag 25. august 2021

Tid: 10:00 – 11:00

Sted: Alle som melder seg på får lenke til webinaret tilsendt på epost.

Velkommen!