Hei, jeg heter Magnus. Hva kan jeg hjelpe med?

Vi er miljøfyrtårnsertifisert

Det er liten tvil om at klimaendringen er en seriøs og virkelig trussel. Forbrukere og finansmarkedet som helhet følger nå nøye med på om et selskap er en del av problemet, eller en del av løsningen.

 

Inspirert av FN’s bærekraftsmål nr 13 og for å redusere eget fotavtrykk besluttet derfor Magnus Legal å bli Miljøfyrtårnsertifisert.

 

Vår miljøpolicy

 

FNs bærekraftsmål 13:

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Banner Til Web 8 Vi Er Sertifisert (1)

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er trolig det mest velkjente sertifiseringsmerket i Norge. Sertifiseringen er en klar pekepinn for forbrukere og markedet at vår bedrift tar konkrete skritt for å sikre planetens fremtid.

Det var en omfattende prosess for å bli kvalifisert til Miljøfyrtårn. Arbeidet har skapt en intern bevisstgjøring ved at vi har etablert nye miljøvennlige rutiner. Veien videre som Miljøfyrtårnsertifisert bedrift betyr kontinuerlig forbedring slik at vi fremover kan bli enda mer bærekraftig.

 

Les mer om Miljøfyrtårn (ekstern lenke)

Les mer om FN’s bærekraftsmål (ekstern lenke)

Wp Wp Content Uploads 2017 06 Miljfyrtarn Norsk Farger

Jeg er utrolig stolt over at Magnus Legal er Miljøfyrtårn-sertifisert. Nå har vi et synlig bevis på at vi tar ansvar, og et konkret verktøy for å jobbe kontinuerlig med miljøforbedringer og grønn omstilling.

Henrik Moen

Henrik Moen

/

Advokat ved Oslokontoret

Miljøpolicy

Vi i Advokatfirmaet Magnus Legal AS mener at alle kan være med å bidra til et mer bærekraftig samfunn. Vi bruker våre tre kjerneverdier som ledestjerner i hvordan vi bygger vår kultur og for å ta gode beslutninger knyttet til vår forretningsdrift.

 

Vår første verdi er service, og sier noe om hvordan vi skal behandle våre klienter og kolleger. Engasjement er vår neste verdi. Det er viktig for oss å ha engasjerte mennesker med på laget, som oppriktig bryr seg om hva som skjer i samfunnet og med menneskene rundt oss. Vår siste verdi er lagånd. Vi tror at samarbeid og god lagånd er en forutsetning for å nå våre målsetninger - også i vårt bærekraftsarbeid.

 

Med bakgrunn i våre kjerneverdier har vi som mål å gjennomføre et systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Vi skal påse at vi oppfyller krav og gjennomfører tiltak for å ha en miljøvennlig drift, et godt arbeidsmiljø og bidra til økt kompetanse knyttet til bærekraft for våre klienter og ansatte.

 

Dette gjøres gjennom:

  • å gjennomføre konkrete tiltak som reduserer vårt fotavtrykk og motiverer våre ansatte til å redusere eget fotavtrykk.
  • å være en god sparringspartner for våre klienter der målene for bærekraftig utvikling påvirker deres virksomhet
  • å støtte prosjekter som bidrar positivt til FNs bærekrafts mål

Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid i Advokatfirmaet Magnus Legal AS.