Terese Eriksen Eldholm

advokatfullmektig

Terese arbeider hovedsakelig med arbeidsrett og er en del av Magnus Legals bærekraftsteam. Hun bistår også med annen generell forretningsjus.

Terese ble uteksaminert i 2020, og skrev masteroppgave innen sivilprosess om rettskraftens rekkevidde ved kontraktsrettslige pengekrav. Hun har tidligere vært trainee hos Magnus Legal, og begynte i fast stilling i januar 2021.

Språk: Norsk og engelsk