Øivind Henrik von Mehren

advokat og partner

Øivind har skatt som spesialområde, og har lang erfaring med klagesaker, skatteprosess, omstruktureringer og utenlandsbeskatning. Øivind arbeider også med selskapsrett og annen forretningsjus.

Øivind kom til Magnus Legal i 2008 etter to år på Hordaland fylkesskattekontor (Skatt vest).

Språk: Norsk og engelsk

Blogger Øivind har skrevet