Mia Cecilie Lindstad

advokat

Mia er MVA-spesialist med lang og bred erfaring med rådgivning til en rekke store norske og internasjonale selskaper.

Hun har særlig arbeidet med avgiftsmessige problemstillinger i tilknytning til finans- og eiendomsbransjen, import/eksport av varer/tjenester, kjøp og salg av selskaper og virksomhet, herunder restruktureringer og due diligence. Mia har 20 års erfaring innen avgiftsrådgivning.