Mette Nagy Stovner

advokat

Mette arbeider med generell forretningsjus med hovedvekt på fast eiendom, kontraktsrett og pengekrav. Hennes spesialfelt er husleierett og entrepriserett.

Mette ble uteksaminert i 2013 og skrev masteroppgave innen husleierett med tittelen «Offentligrettslige rådighetsinnskrenkninger som mangel i boligleieforhold». Mette har vært trainee hos Magnus Legal under studiet og har også arbeidet som saksbehandler i Gatejuristen, på fengsels- og husleierettsgruppa på Juss-Buss og hos Leieboerforeningen.

Blogger Mette har skrevet