Mette Nagy Stovner

advokat

Mette arbeider med generell forretningsjus med hovedvekt på fast eiendom, kontraktsrett og pengekrav. Hennes spesialfelt er husleierett og entrepriserett.

Mette har jobbet i Magnus Legal som advokatfullmektig siden 2014 og som advokat siden 2016.

Hun arbeider primært med spørsmål om entrepriserett, boligrett og husleierett. Mette bistår både utbyggere, entreprenører og forbrukere med spørsmål og tvister som oppstår i forbindelse med byggeprosjekter og kjøp, salg og utleie av eiendom. Hun kan bistå kunder under hele saksprosessen. Dette omfatter vurdering av saker og prosessrisiko, løpende forhandlinger, herunder forhandlinger om sluttoppgjør etter endt byggeprosjekt, og prosedyre for domstolene.

Mette sitter som utvalgsmedlem i Husleietvistutvalget i Trøndelag og bidrar til å avgjøre tvister om husleiespørsmål.

Hun ble uteksaminert i 2013 og skrev masteroppgave innen husleierett med tittelen «Offentligrettslige rådighetsinnskrenkninger som mangel i boligleieforhold». Hun har vært trainee hos Magnus Legal under studiet og har også arbeidet som saksbehandler i Gatejuristen, på fengsels- og husleierettsgruppa på Juss-Buss og hos Leieboerforeningen.

Mette har fast kontorsted i Trondheim og bistår kunder over hele landet.

Blogger Mette har skrevet