Hege Kathrine Mosserud

advokat

Hege arbeider hovedsakelig med skatt, og har lang erfaring med klagesaker, bokettersyn og tilleggsskatt. Hege bistår også innen annen forretningsjus.

Hege kom til Magnus Legal i 2019. Hun har tidligere arbeidet i Utlendingsnemnda, Advokatfirmaet Nicolaisen & Co og hos KS advokatene med eiendomsskatt. Hun har over 10 års erfaring fra Skattemyndighetene, herunder Skattedirektoratet, Skatt øst og sekretariatet for Skatteklagenemnda.