Ewa-Ruby Mellemsæter

advokat

Ewas spesialfelt er erstatningsrett, arbeidsrett og pengekravsrett. Ewa liker også å undervise og holder forelesninger i juridiske fag for advokatsekretærer.

Før hun kom til Magnus Legal har Ewa 13 års erfaring fra Gjensidige forsikring hvor hun arbeidet med ulike problemstillinger innen erstatningsrett. Hun har jobbet mye med komplekse skadesaker og har opparbeidet seg solid forhandlingserfaring innen oppgjør og utmåling. 

Ewa fikk bevilling i 2018 og har i sin praksisperiode både forhandlet og prosedert innenfor flere fagfelt, herunder arbeids- og skifterett.