Ellen-Karine Hektoen

advokat

Ellen-Karine arbeider med forretningsjus herunder leveransekontrakter, kontrakter som gjelder fast eiendom, pengekrav og arbeidsrett. Hun arbeider med både norske og utenlandske selskap.

Hun har vært konsernadvokat for Nokia med ansvar for Norden og Baltikum der hun også hadde styreverv i selskapene. Hun har vært advokat hos Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma hvor hun blant annet arbeidet med varierte sivilrettslige spørsmål og prosedyre.

Blogger Ellen-Karine har skrevet