Beate Nygaard Nesse

advokat

Beate er tilknyttet firmaets faggruppe for fast eiendom og selskapsrett. Hun arbeider med en rekke eiendomsrettslige problemstillinger, særlig relatert til tomtefeste, entreprise/kontrakt, plan- og bygningsrett og eiendomstransaksjoner. Bistanden omfatter både juridisk og strategisk rådgivning, samt utforming, kvalitetssikring og revisjon av kontrakter og løpende konfliktløsning mellom de aktuelle aktører.

Videre gir hun særlig bistand til eierseksjonssameier og borettslag. Dette inkluderer blant annet tvistesaker og generell rådgivning knyttet til drift og forvaltning.

Nesse har en LLM fra University of Southampton, hvor hun spesialiserte seg i befraktningsrett, internasjonal maritim handelsrett og sjøforsikring. Hun har tidligere vært trainee hos Magnus Legal, og begynte i fast stilling i firmaet etter 2, 5 år som juridisk rådgiver i Sjøfastsdirektoratet ved avdeling Skipsregistrene NIS/NOR.

Språk: Norsk og engelsk

Blogger Beate har skrevet