Andreas W. Hennyng

advokat, partner og kontorleder Oslo

Andreas arbeider med generell forretningsjus, og spesielt med transaksjoner, selskapsrett og kontraktsrett, samt GDPR, arbeidsrett og fast eiendoms rettsforhold. Han har også bred erfaring som bostyrer i døds- og konkursboer, og omfattende prosedyreerfaring.

Andreas har bakgrunn fra påtalemyndigheten, og har drevet egen advokatpraksis i 7 år før han begynte i Magnus Legal i 2009. I tillegg til juridikum fra Universitet i Oslo i 1998, har han en mastergrad i internasjonal rett fra USA i 2002. Andreas innehar styreverv.

Blogger Andreas Hennyng har skrevet