Alida Steinsland Berggraf

advokat

Alida jobber særlig innen fast eiendom, plan- og bygningsrett og arbeidsrett, i tillegg til annen generell forretningsjus.

Alida begynte i Magnus Legal i 2016. Før det jobbet hun hos Advokatfirmaet Harris. Hun har skrevet masteravhandling med tittelen «Vilkår ved utbygging etter plan- og bygningslovgivningen».